RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Opzet cursus
 • Over de docente
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici

Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001 Over deze cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen


De mystieke geschriften van Hadewijch (13e eeuw) en Jan van Ruusbroec (14e eeuw) kunnen met recht hoogtepunten van de Nederlandse literatuur en Westerse spiritualiteit worden genoemd. Deze middeleeuwse religieuze teksten worden in de cursus in een cultuur-historische context gelezen.

Centraal staan de verschillende visioenen, brieven, gedichten en tractaten van Hadewijch en Ruusbroec. Vanuit een persoonlijke, innerlijke zoektocht naar God beschrijven zij beiden hun heel eigen, verrassende visie op religie, waarbij liefde, geestelijke groei en de godsontmoeting kernpunten zijn.

Daarnaast zullen in de cursus aan bod komen: de middeleeuwse cultuur en literatuur, het denken en geloof, de begijnenbeweging, de positie van de vrouw in kerk en maatschappij, de inquisitie en het leven van Hadewijch en Ruusbroec.

Ter vergelijking zullen ook fragmenten worden gelezen van Hildegard van Bingen, Teresia van Avila, Bernardus van Clairvaux, Simone Weil e.a.Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen of mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: ghebruken
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: ghebreken
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten
Deze cursus is 'cumulatief' opgebouwd: begrippen uit de eerste bijeenkomsten worden in latere bijeenkomsten steeds verder uitgewerkt. Hij is dus geschikter om van het begin tot einde te volgen, dan er in te grasduinen.
hildegard visioenen miniatuur 1 scivias

Miniatuur van Hildegard van Bingen (1098-1179). Zij tekent de visioenen die zij ziet (afgebeeld als vurige stromen) op op een wasbordje. Volmar, de monnik rechts op de afbeelding, schrijft deze naderhand over in een perkamenten handschrift.

(Eerste miniatuur uit de Scivias)