RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Cursus over spiritualiteit in de Westerse cultuur


Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec   Verder lezen: achtergrondliteratuur bij de cursus Middeleeuwse mystiekOver de middeleeuwen

 • De Middeleeuwen. Red. M. Huig. Utrecht, 1994 (Aula eeuwboek 2).
 • De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300. Red. M. Stoffers.1994, Heerlen.
 • Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief. Bulkboek. Amsterdam, 1984.
 • R. Pernoud, Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis. Baarn, 1986.
 • Middeleeuwers over vrouwen. Red.: R. Stuip en C. Vellekoop. Utrecht, 1985 (2 dln).
 • J. Slavenburg, De mislukte man. Vrouwenhaat in het christendom. Zutphen 1996.


Over Middelnederlandse letterkunde
 • Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen. D. Hogenelst en F. van Oostrom. Amsterdam, 1995.
 • H. Pleij, Het literaire leven in de middeleeuwen. Leiden, 1988.


Over Hadewijch
 • P. Mommaers, Hadewijch. Schrijfster, begijn, mystica. Averbode/Kampen, 1989.
 • De visioenen van Hadewijch. Vertaald en van commentaar voorzien door P. Mommaers. Nijmegen/Brugge, 1979. Spiritualiteit deel 15, 2 dln.
 • Hadewijch, Visioenen. Vertaald door I. Dros. Inleiding en teksteditie F. Willaert. Amsterdam, 1996. Nederlandse klassieken deel VIII.
 • De brieven van Hadewijch. Vertaald door P. Mommaers. Averbode/Kampen, 1990. Cahiers voor levensverdieping.
 • Hadewijch, Strofische gedichten. Vert. en inleiding door N. de Paepe. Leiden, 1983.


Een monnik maakt afschriften in het scriptorium van het Rooklooster (een klooster nabij Groenendaal, in de buurt van Brussel). Het Rooklooster had zowel handschriften van Hadewijch als van Ruusbroec in zijn bezit.

[15e-eeuws handschrift, Brussel, KB 213, f. 2r]Over Ruusbroec
 • Geert Warnar, Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw. Amsterdam, 2003
 • C. Rocquet, Ruusbroec. Een inleiding tot zijn persoon en tijd. Zoetermeer, 2000.
 • P. Verdeyen, Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen. Leuven, 1996.
 • Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Red.: E. Bos en G. Warnar. Hilversum, 1993.
 • Jan van Ruusbroec, Die gheestelike brulocht. De verhevenheid van de geestelijke bruiloft of de innige ontmoeting met Christus. Hertaling door L. Moereels. Tielt, 1989. Ruusbroec hertaald nr. 5.


Over mystiek en mystici
 • Boris Todoroff, Laat heb ik je liefgehad. Christelijke mystiek van Jezus tot nu. Leuven, 2002.
 • K. Bras, Muziek van zuiver zwijgen. Een overzicht van de christelijke mystiek. Kampen, 1988.
 • B. Borchert, Mystiek, geschiedenis en uitdaging. 1989.
 • De minne is al. Negentien portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen. Red: J. Thiele. Den Haag, 1990.
 • B. MacGinn, The flowering of mysticism. Men and women in the New Mysticism (1200-1300). New York, 1998 (deel 3).
 • P. Mommaers, Wat is mystiek? Nijmegen/Brugge, 1977.
 • F. van Leeuwen, De levensweg. De verwerkelijking van de geestelijke zin van je stoffelijke bestaan en de hereniging met je geestelijke bron door jezelf als werk ter hand te nemen. Een inleiding tot geestkunde. Terborg, 1991.
 • En natuurlijk tekstuitgaven van Hildegard van Bingen, Beatrijs van Nazareth, Teresia van Avila, Johannes van het Kruis, Meester Eckhart, Julian van Norwich, Jacob Boehme, Simone Weil, en anderen.


cd
  Camarata Trajectina; Pacxken van minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden. Globe, 1992.