RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Cursus over spiritualiteit in de Westerse cultuur


Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec   Opzet van de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen


De cursus Middeleeuwse mystiek in de lage landen; de christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec bestaat uit zeven bijeenkomsten. Elke bijeenkomst valt uiteen in twee delen:

In het uur voor de pauze wordt ingegaan op de cultuur-historische context waarin de middeleeuwse mystieke teksten zijn ontstaan en hebben gefunctioneerd. Zie hieronder voor een overzicht van de onderwerpen die aan bod zullen komen.

In het uur na de pauze worden de middeleeuwse teksten van Hadewijch en Jan van Ruusbroec gelezen, zoveel mogelijk in het oorspronkelijke Middelnederlands.Overzicht van de bijeenkomsten


Onderwerpen voor de pauze:
 • 1e bijeenkomst: De Middeleeuwen
 • 2e bijeenkomst: Het middeleeuwse wereldbeeld
 • 3e bijeenkomst: Het leven van Hadewijch
 • 4e bijeenkomst: De positie van de vrouw in kerk en maatschappij
 • 5e bijeenkomst: Het leven van Jan van Ruusbroec
 • 6e bijeenkomst: De verschrikkelijke 14e eeuw
 • 7e bijeenkomst: Het mensbeeld van Ruusbroec

Onderwerpen na de pauze:
 • 1e bijeenkomst: Hildegard, Teresia e.a.: wat is mystiek?
 • 2e bijeenkomst: Hadewijch: het zesde visioen - ‘ik zag degene die ik zocht...’
 • 3e bijeenkomst: Hadewijch: ghebruken - god met gode zijn
 • 4e bijeenkomst: Hadewijch: ghebreken - mens zijn met de mens
 • 5e bijeenkomst: Ruusbroec: het werkende leven - mensbeeld en psychologie
 • 6e bijeenkomst: Ruusbroec: het innige leven - de geestelijke vermogens
 • 7e bijeenkomst: Ruusbroec: het godschouwende leven - naar Gods beeld en gelijkenis


De negen engelenkoren. Miniatuur naar een visioen van Hildegard van Bingen (12e eeuw).

[negende miniatuur uit de Scivias]