RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Cursus over spiritualiteit in de Westerse cultuur


Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec   Reacties van cursisten Middeleeuwse mystiek in de Lage LandenUit de evaluaties: reacties van cursisten

 • Zeer informatief en met liefde gebracht

 • Ik wist niet dat de Middeleeuwen zo boeiend zijn

 • Hadewijch schrijft prachtig en wijs

 • Zowel literair als religieus een eye-opener

 • Duidelijke en expressieve voordracht, een betrokken en enthousiasmerende docente

 • Ik heb veel geleerd

 • Ik heb ervan genoten, verwonderend en verwarmend

 • Bijzonder hoe de mystici je anders naar God laten kijken

 • Boven elke verwachting verheven

 • Ik ben blij dat ik me heb ingeschreven

 • Ik hoop dat er een vervolgcursus komt!Portret van de 14e-eeuwse mysticus Jan van Ruusbroec. De lichtstraaltjes die uit de linker bovenhoek op zijn gezicht vallen, wijzen op goddelijke inspiratie.

[bezit Ruusbroecgenootschap, Antwerpen]