RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Reacties van cursisten

Middeleeuwse mystiek in de lage landen
Uit de evaluaties: reacties van cursisten


Zeer informatief en met liefde gebracht

Ik wist niet dat de Middeleeuwen zo boeiend zijn

Hadewijch schrijft prachtig en wijs

Zowel literair als religieus een eye-opener

Duidelijke en expressieve voordracht,
         een betrokken en enthousiasmerende docente

Ik heb veel geleerd

Ik heb ervan genoten, verwonderend en verwarmend

Bijzonder hoe de mystici je anders naar God laten kijken

Boven elke verwachting verheven

Ik ben blij dat ik me heb ingeschreven

Ik hoop dat er een vervolgcursus komt!Portret van de 14e-eeuwse mysticus Jan van Ruusbroec. De lichtstraaltjes die uit de linker bovenhoek op zijn gezicht vallen, wijzen op goddelijke inspiratie.

[bezit Ruusbroecgenootschap, Antwerpen]