RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: Gedicht Rawie
(17 maart 2013)


Hallo Rozemarijn,

Voor mijn Nederlands mondeling moet ik een aantal gedichten analyseren, maar ik kom er bij het gedicht 'Dit alles' niet helemaal uit... Zou u mij misschien kunnen helpen?

Het lukt mij niet helemaal om het metrum te bepalen. Ik dacht dat het metrum een jambe was, maar bij zin 3 kwam ik al niet verder.

Alvast bedankt!

Groetjes, Rozemarijn.

---

Dit alles


Ik was je kwijt voordat ik je bezat,
ik heb je al gemist voor ik je kende;
er is klaarblijkelijk nog meer ellende
dan ik voor mogelijk gehouden had.

En elke keer dat wij elkaar bekenden,
en alles wat je zogenaamd vergat -
Ik zou iets voor ons willen doen, maar wat
ik doe, het zal zich nooit ten goede wenden.

De ergste droefenis is trouwens pas
gekomen met het vreselijke weten
dat ik je nooit in wezen heb bezeten,
terwijl ik zo bezeten van je was.

Ik wilde dat ik even kon vergeten
hoe onvergetelijk dit alles was.


Jean Pierre Rawie

In: Kwade Trouw, Gevolgd door liederen in opdracht (1996).
Antwoord     (19 maart 2013)


Dag Rozemarijn,

Ik herken het meteen als een gedicht van Jean Pierre Rawie, en ik zie op het internet dat het inderdaad van zijn hand is.

Jean Pierre Rawie (geb. 1951) staat bekend om zijn vormvastheid en zijn veelvuldige gebruik van sonnetten, vaste rijmschema's en vaste metrums. Hij wil toegankelijke poezie schrijven en schrijft vaak over thema's als het verstrijken van de tijd en over verdriet, afscheid, dood en lijden. Hij valt hiermee onder de neo-romantische stroming vanaf 1970, waarin wordt teruggegrepen op grote dichters van vroeger en veel gebruik wordt gemaakt van rijm en vaste vorm.

Rawie heeft hier duidelijk talent voor, hij schrijft in vaste vormen en rijmschema's met ogenschijnlijk gemak. Met inhoudelijk de grote thema's en zijn toegankelijke schrijfstijl, is hij een van de bestverkopende dichters van de afgelopen decennia geworden.

Dit gedicht, 'Dit alles', sluit naadloos aan bij zijn overige werk.


Het gedicht is een sonnet (drie kwatrijnen en een distichon, dus een zogenaamd Shakespearinaans sonnet; met een wending (volta) na het derde kwatrijn, dan volgt in het distichon een een wens, een afstand nemen van de situatie, een bespiegeling).

Het is is inderdaad geschreven met als metrum een jambe (onbeklemtoond, beklemtoond). Ik zie nergens echt afwijkingen van het metrum. Het rijmschema is abba baab cddc dc. Hij heeft dus slechts 4 rijmwoorden gebruikt in het hele gedicht.

Het gedicht gaat over een misgelopen liefde. In de eerste strofe zegt hij dat hij haar kwijt is (al vanaf het begin), haar mist (vanaf het begin), en dat er zelfs nog meer ellende is dan dit. In de tweede strofe zegt hij dat hij niets kan verzinnen om het beter te laten worden, ten goede te laten wenden. In de derde strofe zegt hij dat de droefenis zelfs nog groter is, hij heeft haar nooit bezeten, al was hij bezeten van haar (woordspeling).

In de laatste twee regels volgt dan een wens, hij wilde dat hij kon vergeten, hoe onvergetelijk het was (opnieuw een woordspeling).


Inhoudelijk is het dus vrij eenvoudig: de 'ik' is bezeten van iemand anders, een 'jij' (waarschijnlijk een vrouw, een geliefde). De liefde loopt duidelijk vanaf begin af aan al mis. Hij is haar kwijt, hij mist haar, hij heeft haar nooit bezeten. Hij wil het nu het liefst vergeten, hij wil vergeten hoe onvergetelijk het was.

Met die laatste zin benadrukt hij meteen opnieuw de grootheid van de liefde ('vergeten hoe onvergetelijk het was'). Dat maakt het tot een sterk slot, het is een antithese, een paradox, een schijnbare tegenstelling (want je kunt iets wat 'onvergetelijk' is letterlijk gezien natuurlijk niet 'vergeten'), verpakt in een woordspeling. In één zin zegt hij dat hij de liefdesgeschiedenis wil vergeten, maar hij benadrukt meteen de grootsheid, de onvergetelijkheid van de hele liefdesgeschiedenis, de onmogelijkheid om het ooit te vergeten.


Meer achtergrond van de poezie van Jean Pierre Rawie vind je op de website van de KB:
http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/moderne-nederlandse-dichters/jean-pierre-rawie
met goede uitleg bij een heel aantal van zijn gedichten (onder 'Werk in citaten').

Uitgebreid interview met Rawie (in Vrij Nederland, 2000):
http://ace.home.xs4all.nl/Literaria/Rawie/

Veel succes met je mondeling Nederlands, Rozemarijn!

Met vriendelijke groet,

Rozemarijn.

Gedichten met een bespreking

Antwoord     (19 maart 2013)


Heel erg bedankt! Dit kan ik echt heel goed gebruiken!

Groetjes van de andere Rozemarijn ;-)
Versanalyse en interpretatie


Home        Gastenboek        Gastenboek 2013