RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: Gedicht Tom Lanoye
(15 augustus 2018)


Beste Rozemarijn,

Ik moet voor mijn eindwerk Nederlands het metrum bepalen van het gedicht 'Het huwelijk' van Tom Lanoye.

Ik vroeg mij af of u mij hierbij kan helpen? Alvast heel erg bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Lejla.

---

Toen zij bespeurde hoe de kanker van de tijd
de ogen van haar man deed zwellen - twee tumoren;
zijn lach had weggeteerd, zijn hoofd had kaalgeschoren;
besloot ze, afgedankt, te leven voor haar nijd.

Ze vloekte binnensmonds, maar grijnsde hem lief toe
toen hij, in walg, haar ochtendlijk toilet begluurde;
zelfs toen, toch weer, zijn lust hem naar haar lichaam stuurde
en hij kokhalzend neerkeek op 'die oude koe'.

Nooit viel ze uit haar rol, al spoog zijn helse mond
verwijten als een zuur. Ze kweet zich van haar plichten,
maar lachte zwijgend zó, dat hij haar nors betichtte:
Zij wenste hem reeds nu een bed onder de grond!

Ze dacht: ik sla hem dood, begraaf hem in de tuin.
Naast hem de hoer die elke dinsdag, twintig jaren,
de oorzaak was van het verlies van al zijn haren.
Daarna die reis, van Palma naar de Balearen,
die hij steeds heeft belet, uit schrik voor 't zilte schuim.

Maar doodslaan deed ze niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.
En ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
En zagen dat de vrouw die zij hun moeder heetten,
Als altijd stil en grijnzend bij de haard gezeten,
Een extra sjaal om haar verkwijnde schouder sloot.


Tom Lanoye.

Antwoord    (17 augustus 2018)


Dag Lejla,

Dit gedicht van Lanoye is een navolging van het gedicht 'Het huwelijk' van Elschot uit 1910. Dat is geschreven vanuit het gezichtspunt van een man die zijn echtgenote is gaan haten, het bovenstaande vanuit het gezichtspunt van de vrouw, die haar man dood wenst.

De beroemde strofe 'Maar doodslaan deed hij niet' is zelfs helemaal letterlijk overgenomen.

Het gedicht is geschreven met een jambe als metrum (dus steeds een onbeklemtoonde en dan een beklemtoonde lettergreep). Het gaat steeds om een zesvoetige jambe, dus zes beklemtoonde lettergrepen per regel. Bijv:

Maar doodslaan deed ze niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.

Veel succes met je eindwerkstuk, met vriendelijke groet,

Rozemarijn.


•  Kenmerken van poëzie

•  Alle gedichten met een bespreking

Re:    (17 augustus 2018)


Heel erg bedankt!

Fantastische site en super dat je zoveel mensen hiermee helpt. Doe zo verder!!

Groetjes, Lejla.
Poëziegeschiedenis

Kenmerken poëzie      Interpreteren gedichten

Alle gedichten met bespreking


Home       Gastenboek       Gastenboek 2018