RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: Gedicht Bilderdijk
(9 maart 2019)


Beste mevrouw Rozemarijn,

Ik moet het gedicht 'Voorbereiding' van Bilderdijk analyseren en volgende week een verslag inleveren bij mijn docent. Het is echter een lastig gedicht en ik ben in tijdnood door andere examens. Zou u mij kunnen helpen?

Ik zou u heel erg dankbaar zijn, het zou me enorm helpen.

Groetjes, Sara.

---

Voorbereiding


Wilt ge een welig land bezaaien,
Zuiver 't eerst van 't wilde kruid;
Ruk de heesterwortels uit,
Om den korenoogst te maaien.
Zoeter is des bietjens zweet,
Als men eerst in alsem beet.

't Starrenlicht heeft schooner luister,
Na het bulderend geluid
Van het regenbrengend Zuid'.
Lucifer verjaagt het duister,
Eer de schoone Dageraad
Heur gespan ter heirbaan laat.

Leer ook eerst het valsche kennen,
En uw hals het juk ontwennen,
Daar gy aan gekluisterd zijt;
Dat ge dan met vrijer zinnen
't Ware goed moogt leeren minnen,
Van beneveling bevrijd.


Willem Bilderdijk.

Antwoord    (12 maart 2019)


Dag Sara,

Willem Bilderdijk (1756-1831) was een dichter die wel een romanticus wordt genoemd, omdat hij het uiten van gevoelens in poezie heel belangrijk vond, maar ook wel een classicist, omdat hij in zeer strakke versvormen schreef.

Het gedicht 'Voorbereiding' bestaat uit drie strofen, waarbij de laatste een moralistische les bevat, die uit de eerste twee strofen wordt getrokken.

Inhoud. De eerste strofe stelt, dat als je land wil inzaaien, je het eerst van onkruid moet ontdoen. De tweede strofe stelt, dat het sterrenlicht mooier is, na regen. Lucifer (oftewel Venus, de morgenster) brengt al licht, voordat de dageraad aanbreekt. Uit deze twee voorbeelden wordt een les getrokken voor de mens in de derde strofe: je moet eerst het valse leren kennen en het juk voelen van beneveling, zogauw je daarvan bevrijd bent, kun je pas echt in vrijheid de waarheid beminnen.

Het is dus goed om eerst het valse te leren kennen. Juist een mens die zich bevrijd van valsheid en beneveling, ervaart pas echt vrijheid en waarheid. Het gaat dus om een moralistich gedicht met een les aan de lezer.


Formele kenmerken. Strofenbouw. Het gedicht bestaat uit drie strofen met eenzelfde opbouw. Ze bestaan elk uit zes regels (een sextet). De regels hebben allemaal een gelijke lengte (nl. vier beklemtoonde lettergrepen).

Metrum. In het gehele gedicht is een trochee als metrum gebruikt (dus steeds volgen een bekemtoonde en dan een onbeklemtoonde lettergreep elkaar op). Als voorbeeld hieronder de beklemtoonde lettergrepen onderstreept:
Leer ook eerst het valsche kennen.

Een versregel (trochee) met steeds vier beklemtoonde lettergrepen wordt een 'viervoetige trochee' genoemd.

Rijm. Het gedicht is geheel op rijm (eindrijm). De eerste twee strofen hebben een gelijk rijmschema, maar de derde strofe wijkt daarvan af. De eerste vormen een omarmend rijm rijm, gevolgd door twee regels met gepaard rijm (abba cc). Maar in de derde strofe wordt dit omgedraaid; het bestaat uit eerst twee regels met gepaard rijm, gevolgd door vier regels met omarmend rijm (aa bccb).

In de tweede strofe keert een rijmwoord uit de eerste terug ('uit', letter b in het rijmschema).

Het hele rijmschema wordt dan als volgt: abbacc dbbdee ffghhg

Stijlfiguren. In het hele gedicht wordt de lezer aangesproken ('wilt gij..' r. 1, en 'daar gij' r. 15); dat heet allocutie.

Beeldspraak: Lucifer (str. 2), wat letterlijk 'lichtdrager' betekent, is een benaming uit de Romeinse oudheid voor de planeet Venus als ochtendster (lichtbrengende ster). De 'dageraad' die haar 'gespan ter heirbaan laat' (een heirbaan was een verharde weg in de Romeinse oudheid), is een beeld waarin de dageraad, gepersonificeerd, haar paarden ('gespan') langs de hemelboog laat lopen, zodat de dag aanbreekt. Kortom: na de regen wordt Venus al zichtbaar en brengt al licht, voordat de dageraad aanbreekt.


Ik hoop dat je zo verder komt met het analyseren van het gedicht. Veel succes ermee,

met vriendelijke groet,

Rozemarijn.


•  Kenmerken van poëzie

•  Alle gedichten met een bespreking

Re:    (13 maart 2019)


Mevrouw Rozemarijn u bent een schatttttttttttttttt!!!!!
echt super super superrrrrrrrrr bedankt!

Groet,

Sara.
Poëziegeschiedenis

Kenmerken poëzie      Analyseren gedichten

Alle gedichten met bespreking


Home           Gastenboek