RozemarijnOnline
P.A. De Génestet

onderzoeksnota
1993


Deze nota is geschreven in 1993 in het kader van het onderzoekscollege ‘De Nederlandse versvertelling in de negentiende eeuw’ onder begeleiding van dr. J.R. van der Wiel (Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De brulocht
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
  Hadewijch en
  Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkunde‘Vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte!’

De versvertellingen van P.A. de Génestet
en de humorcultus in de 19e eeuw

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1993) LiteratuurPrimaire literatuur:


De dichtwerken van P.A. De Génestet. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Amsterdam, z.j. (achttiende druk).

Beets, N, De Masquerade. (9 februarij 1835) Een gedicht. Leiden, 1835.

The Poetical Works of Lord Byron. Oxford University Press. Londen, 1957.

A. de Musset. Poésies complètes. Par: M. Allem. Z.p., 1951.

A. de Musset. Fantasio. Un Caprice. Par: R. George. Z.p., 1965.Secundaire literatuur:


Furst
Furst, L.R, Fictions of romantic irony in European narrative, 1760-1857. London, z.j. [4.3.2]

Jeugdbrieven
Jeugdbrieven van Petrus Augustus De Génestet (1829-1861). Verzameld door C.M. Verkroost. Utrecht, 1987.

Jongejan
Jongejan, E, De Humor-“Cultus” der Romantiek in Nederland. Zutphen, 1933. [3.1]

Kalff
Kalff, G, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen, 1906-1912. (7 dln.) (zevende deel, blz. 559-66)

Litt. Fant.
Busken Huet, C, Nieuwe litterarische fantasiën. Amsterdam, 1874. Eerste deel (2de druk) (blz. 66-75)

Popma
Popma, T, Byron en het Byronism in de Nederlandse letterkunde. Amsterdam, 1928. [4.3.1 en 4.3.2]

Schults
Schults, U, Het Byronianisme in Nederland. Utrecht, 1929. [4.3.1 en 4.3.2]

Te Winkel
Te Winkel, J, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, 1918. (7 dln.) (vierde deel, eerste stuk, blz. 795-810)

Zw. herdr. 21
Sint-Nikolaasavond. P.A. De Génestet. Red: J.H. van den Bosch. Zwolle, 1913 (tweede, herziene druk). (Zwolsche Herdrukken 21). (Hieruit de inleiding en aantekeningen)

Zw. herdr. 25
Fantasio en De Mailbrief. P.A. De Génestet. Red: G. Engels. Zwolle, 1911. (Zwolsche Herdrukken 25). (Hieruit de inleiding en aantekeningen)Artikelen:


De Gids 1852
‘Bibliographisch album’. In: De Gids. Amsterdam, 1852. (tweede deel, blz. 414-9)

De Gids 1861
‘Onze jonggestorven vriend’. In: De Gids. Amsterdam, 1861. (tweede deel, blz. 225-42)Naslagwerken:


Van der Aa
Biographisch woordenboek der Nederlanden. A.J. van der Aa e.a. Haarlem, 1852-1878. (21 dln.) (eenentwintigste deel, blz. 248-9) [1.1]

Van Dale
Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Red. G. Geerts en H. Heestermans. Utrecht/Antwerpen, 1984. (3 dln)

Fr-N wrdb.
Wolters Woordenboeken Frans - Nederlands. Red.: C.R.C. Herckenrath en A. Dory. Groningen, 1980 (15de dr.). (2 dln.) [3.2-C en 4.4]

NNBW
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Red.: P.C. Molhuysen en P.J. Blok. Leiden, 1911-1937. (10 dln.) (tweede deel, blz. 466-7) [1.1]

WP
Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. Red. J.F. Stoet e.a. Amsterdam enz., 1966-1975. (7de geheel nieuwe druk)[einde van de Literatuurlijst]Rozemarijn van Leeuwen, ‘‘Vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte!’ De versvertellingen van P.A. de Génestet en de humorcultus in de 19e eeuw’ (onderzoeksnota, 1993). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit deze nota over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Nota Versvertelling De Génestet
  Woord vooraf
  Inhoudsopgave
  Hoofdstuk 1 - P.A. De Génestet
  Hoofdstuk 2 - De versvertelling
  Hoofdstuk 3 - De humorcultus in de 19e eeuw
  Hoofdstuk 4 - Invloed en navolging
  Besluit
  Literatuur   ↑
  Bijlage: volledige tekst versvertellingen