RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Over de docente
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici
 • Bijlagen en vgv

Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001<     >
Bijlage: Beeldspraak bij Hadewijch


Professor Reyneart omschrijft 'beeldspraak' in mystieke teksten heel algemeen als: "het geheel van de aanschouwelijke elementen in een tekst" (Beeldspraak, 1981). Op basis van het 16e mengeldicht bespreekt hij als eerste vijf beelden die belangrijk zijn voor Hadewijchs mystiek:

      band, licht, kool, vuur en dauw (of levende bron of afgrond).

Deze beelden staan niet los van elkaar, maar ze vertonen een samenhang in Hadewijchs beschrijving van God, het toeneigen van God naar de mens, en de mystieke eenwording. In deze samenhang is Ruusbroecs beschrijving te herkennen van licht, warmte en het vervolmaken van licht en warmte. Het schema eindigt met het goddelijke donker, dat zowel bij Hadewijch als Ruusbroec gesitueerd wordt in de diepte van de a-persoonlijke godheid.

xxx staan in traditie .. volgt

prof.dr. J. Reynaert (Beeldspraak, 1981).Mystieke beeldspraak bij Hadewijch


Gebruikte beelden voor God, het toeneigen van God naar de mens, en de mystieke eenwording.


band   ligatio   verbinden    
 
licht   illuminatio   verlichten   (licht, inzicht,
rede)
kool   imitatio   navolgen    
 
vuur   assimilatio   opnemen   (warmte, minne,
wil)
dauw of
bron/afgrond
  unio   eenworden   (koel en donker)Bron: J. Reynaert, De beeldspraak van Hadewijch (1981), blz. 177.*     *     *     *     *
Deze bijlage hoort bij de cursus Middeleeuwse mystiek, bij de bijeenkomst:

xx. Hadewijch: xxx

en

7a. Ruusbroec: Gods beeld en gelijkenis.
*     *     *     *     *
Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen en mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: wegen naar God
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: bruidsmystiek
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten
<     >