RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


P.N. van Eyck - Lezende
In: Herwaarts, 1949 (vermeerderde 2e druk) >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnlineLezende


De dag was tot mijn stem verstild,
Wij lazen samen dat gedicht.
Ze zei, haar ogen diep van licht:
Het is als warme lucht die trilt.

Doch op die woorden, en 't gebaar
Waartoe ze bei haar handen hief,
Voelde mijn hart: ik heb haar lief,
En mijn gedachte boog voor haar.


P.N. van Eyck
In: Herwaarts, 1949.Bespreking gedicht


Pieter Nicolaas van Eyck (1887-1954) was redacteur bij het culturele tijdschrift De Beweging en werd later journalist bij de NRC. In 1935 werd hij hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. Hij debuteerde in 1909 met de dichtbundel De getooide doolhof. Hij publiceerde ruim tien dichtbundels. In 1947 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre.

Het eerste deel van zijn dichterschap wordt gekenmerkt door een verlangen naar (onhaalbaar) geluk en een zoeken naar zin van het leven. Vanaf 1918 lijkt deze spanning opgelost te zijn en sluit hij vaak aan bij visionairen en mystici. Zijn gedichten worden weemoediger, maar zijn laatste bundels zijn weer lichter van toon.

Het hier voorgedragen gedicht Lezende uit de bundel Herwaarts (vermeerderde druk 1949) is een klein gedicht over prille, nog onuitgesproken liefde. De twee kwatrijnen hebben een vaste regellengte, een vast metrum (viervoetige jambe) en een vast rijmschema (abba, omarmend rijm).

In het gedicht is sprake van een 'ik' en een 'zij' die samen een gedicht lezen. Het is een intiem beeld en ook bijzonder, want meestal leest iemand individueel een boek en is dan alleen in een besloten wereld. Nu is de ander opgenomen in die beslotenheid van het lezen, sluiten zij zich samen af voor de wereld.

De dag is zo stil, dat alleen de stem van de 'ik' klinkt. Het meisje, of de vrouw, reageert dan op het voorlezen van het gedicht. De 'ik' beseft op dat moment dat hij haar lief heeft. Hij uit dit niet, maar houdt dit nog in zichzelf, met een haast beschroomd of eerbiedig buigen.

Zo wordt er in een paar zinnen een spanning opgeroepen tussen enerzijds de intimiteit van het moment, de beslotenheid van het samen lezen, en anderzijds de gevoelens en gedachten die nog besloten zijn in de 'ik' en niet worden gedeeld.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (juni 2011).

Gedicht: P.N. van Eyck, 'Lezende'. In: Herwaarts (1949, vermeerderde 2e druk).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (mei 2011).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Eyck.
Beeld: V. Rens, Samen lezen, ca. 2010.

© copyright 2011. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'Lezende' van P.N. van Eyck (2011). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >