RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


J.C. Bloem - De Dapperstraat
In: Quiet though sad, 1946 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnlineDe Dapperstraat


Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De' in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.


J.C. Bloem
In: Quiet though sad, 1946.Bespreking gedicht


Jakobus Cornelis (Jacques) Bloem (1887-1966) debuteerde in 1921 met de bundel Het verlangen. In zijn zesde bundel Quiet though sad van 1946 staat het hier voorgedragen gedicht De Dapperstraat. Het is een sonnet met slechts vijf rijmwoorden.

Bloem is bekend als de dichter van het onvervulde verlangen, het overweldigende besef van de vergankelijkheid en de onontkoombaarheid van de dood. In dit sonnet zijn deze thema's echter niet te vinden, de ik-persoon is zelfs 'domweg gelukkig'.

In de eerste twee strofen worden natuur en de stad tegen elkaar af gezet. De stad wordt geprefereerd boven de natuur. Natuur is voor 'tevredenen of legen' en stelt bovendien weinig meer voor in ons land. De ik-figuur heeft een voorkeur voor water dat door kaden wordt afgebakend en wolken zijn op hun mooist als ze omlijst worden door zolderramen.

In de eerste helft van het gedicht worden natuur en stad dus tegen elkaar afgezet, waarbij de stad boven de natuur wordt gesteld. De tweede helft van het gedicht speelt zich dan af op een specifieke plek in een stad: de Dapperstraat (een straat in Amsterdam).

In die twee laatste strofen komt de ik-persoon tot een gedachte, een inzicht, in een regenachtige Dapperstraat en hij voelt zich op dat moment 'domweg gelukkig'. Deze ik-figuur heeft geen natuur nodig voor inspiratie, wat bij de Tachtigers nog veel voorkwam - midden in de stad, in een regenachtige straat, kun je op de mooiste gedachten komen.

De laatste zin is een van de bekendste zinnen uit het werk van Bloem (de populaire bloemlezing met de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur heeft dit zinnetje als titel meegekregen). Bloem staat bekend om zijn sterke eindzinnen. Deze zin is niet alleen inhoudelijk krachtig, maar de betekenis wordt nog onderstreept door de alliteratie van domweg en dapperstraat.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Gedicht: J.C. Bloem, 'De Dapperstraat'. In: Quiet though sad (1946).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Bloem.
Foto's Dapperstraat: Beeldbank/Stadsarchief Amsterdam.

© copyright 2010. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'De Dapperstraat' van J.C. Bloem (2010). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >