RozemarijnOnline
Historische letterkunde


Nota’s
(een kleine selectie)

Afstudeerscriptie
Hadewijch en RuusbroecHistorische letterkunde

Onderzoeksnota’s integraal online! Op deze pagina’s zijn vijf complete onderzoeksnota’s te lezen, die elk het resultaat bevatten van historisch letterkundig onderzoek.

Deze nota’s zijn geschreven tijdens de specialisatiefase van de studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, in de jaren 1993-1996.

De eindcijfers van de hier opgenomen nota’s variëren van 8 tot 9 ½. Ook de eindscriptie is hier integraal opgenomen.Overzicht


Klik op de buttons in de linker kolom of onderaan de pagina om naar de volgende nota’s te gaan.

  • Katharyne Lescailje. ‘Vermaarde en volgeestige dichteresse tot Amsteldam’ (1649-1711). (1993)

  • De liefdesdrank van Tristan en Isolde. Een literaire verwijzing in een magisch recept en de zoektocht naar de verdwenen Middelnederlandse versie van het Tristan en Isolde verhaal. (1994)

  • ‘Vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte!’  De versvertellingen van P.A. de Génestet en de humorcultus in de 19e eeuw. (1993)

  • Licht en warmte. De begrippen ‘licht’ en ‘warmte’ in Die geestelike Brulocht van Jan van Ruusbroec. (1995)

  • De bouw van het tabernakel en de geestelijke afstamming van de mens. De betekenis van het bouwmeesterschap in Het geestelijke tabernakel van Jan van Ruusbroec. (1996)

  • “Dat donkere verlichte alle dinc”. De betekenis en het functioneren van ‘licht’, ‘warmte’ en ‘donker’ in de mystieke teksten van Hadewijch en Jan van Ruusbroec. (doctoraalscriptie, 1996)
Historische letterkunde


Rozemarijn van Leeuwen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht. Zij koos de specialisatie Historische letterkunde, met de nadruk op de Middelnederlandse letterkunde. Aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven bestudeerde zij verschillende middeleeuwse mystici.

In Utrecht studeerde zij af bij prof.dr. W.P. Gerritsen op een onderzoek naar de betekenis en het functioneren van licht, donker en warmte in de mystieke teksten van Hadewijch en Ruusbroec.Copyright


© Het is alleen toegestaan om gegevens uit de verschillende nota’s en de eindscriptie over te nemen met gebruikmaking van de verwijzing die onderaan elke pagina staat.  Katharyne Lescailje
  Tristan en Isolde
  Versvertelling De Génestet
  De brulocht Ruusbroec
  Het tabernakel Ruusbroec
  Hadewijch en Ruusbroec