RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


M. Vasalis - Voorjaar
In: Parken en woestijnen, 1940 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnlineVoorjaar


Het licht vlaagt over 't land in stoten
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronsde sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lammren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in 't gras...
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.


M. Vasalis
In: Parken en woestijnen, 1940.Bespreking gedicht


M. Vasalis (pseudoniem van Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans) (1909-1998) publiceerde tijdens haar leven 3 dichtbundels: Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947), en Vergezichten en gezichten (1954).

Het hier voorgedragen gedicht 'Voorjaar' staat in haar eerste bundel, Parken en woestijnen (1940). Het heeft een rijmschema dat niet vast is, maar waarbij wel het eindwoord van elke zin rijmt.

Het thema lente is een veel voorkomend thema in poëzie. Maar door de originele observaties en de slotoverdenking over het wezen van het voorjaar, heeft het gedicht niets uitgekauwds.

In de eerste regels 'vlaagt' het licht over het land, waarbij het een flonkering veroorzaakt op het rimpelende water in de sloten (het water is 'gefronsd' door de wind). Ook het gras licht op door het spelende voorjaarslicht.

De lammetjes dartelen niet vrolijk in de wei, zoals het algemene beeld is, maar staan naast het 'stijve, grauwe schaap', 'bedrukt van jeugd' in het gras.

Na deze mooi verwoorde observaties, eindigt het gedicht met een overdenking. De lente is niet, zoals je zou aannemen, een dromerig seizoen van lieflijke bloei. De ik-figuur was het bijna vergeten, maar nu het voorjaar weer is aangebroken, is weer duidelijk dat het een jaargetijde is van 'hevig groeien, 'hartstochtelijk beginnen' en 'wegdansen'. Een heftige periode vol levenslust.

Zo laat Vasalis ons met een nieuwe blik kijken naar het vertrouwde weerkeren van het voorjaar.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Gedicht: M. Vasalis, 'Voorjaar'. In: Parken en woestijnen (1940).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Vasalis.
Beeld: C. van der Linden, Lente (acryl), 2008.

© copyright 2010. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'Voorjaar' van Vasalis (2010). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >