RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: De Coninck
(17 oktober 2015)


Beste Rozemarijn,

Allereerst wat heeft u een mooie website met veel informatie over gedichten en poëzie!

Ik had een vraag, met school moet ik voor Nederlands het gedicht 'Foto' van Herman de Coninck analyseren. Ik heb geen idee waar ik mee zou moeten beginnen.

Kunt u me misschien helpen met de interpretatie?

Met vriendelijke groet,

Martijn.

---

Foto


Weemoed is een foto van voor twintig jaar.
Familie, nog samen, nog gezond.
Is toen. Met een lijst van nu errond.
Het nu houdt het verleden bij elkaar.
En omgekeerd. Want nu is maar even.
Is opschrikken en vragen:
waar waren we gebleven?
Bij jou. In Die Dagen.
Alles is ver. En de liefste dingen nog verder.
Maar door het verleden wordt het bij elkaar
gehouden, als schapen door een herder.


Herman de Coninck
uit: Met een klank van hobo (1981).

Antwoord     (19 oktober 2015)


Dag Martijn,

Dank voor je compliment over mijn website. In het kort iets over het gedicht 'Foto' van De Coninck.

Van De Coninck wordt gezegd dat hij realistisch schrijft, over de alledaagse werkelijkheid, soms heel persoonlijk. De bundel 'Zolang er sneeuw ligt' (1975), 5 jaar voor de bundel waar het hier om gaat, gaat voor een belangrijk deel over het overlijden van zijn echtgenote. In deze bundel, 'Met een klank van hobo' staat voor een deel ook terugkijken op het leven en weemoedigheid centraal.

Dit gedicht gaat over weemoedigheid. Het begint met de woorden 'Weemoed is ..' en het gedicht dat volgt, is dus eigenlijk een uitgebreide uitleg over wat weemoed eigenlijk is.

Weemoed is: een foto van vroeger, waar een familie op staat die nog compleet is, iedereen is nog gezond. In het heden is dat blijkbaar niet meer zo. Het verschil tussen het heden en het verleden op de foto, is weemoed.

Het 'nu' houdt, als een fotolijst, het verleden bij elkaar. En omgekeerd: het verleden houdt het 'nu' bij elkaar (elk 'nu' wordt verleden, wordt daarbij gevoegd). Het verleden is als een herder, die schapen (elk 'nu' dat verleden wordt) bij elkaar houdt.

Het gedicht zou (deels) naar zijn overleden vrouw kunnen verwijzen (een familie die op de foto 'nog samen' is, maar dat nu blijkbaar niet meer is), maar iedereen kent de ervaring dat er mensen wegvallen of dingen voorgoed veranderen in je leven.


Over je lijst met vragen, zie hiervoor http://www.rozemarijnonline.net/poezie_kenmerken.html of je eigen studiemateriaal.

Bijvoorbeeld een enjambement is een zin die doorloopt naar de volgende regel (de regel eindigt dus niet met een punt).
Een rijmschema ontstaat als elke regel eindigt met een rijmwoord (hier is dat zo: abbacdcdeae).

Je herkent in het verschillende regels een metrum (jambe: onbeklemtoond, beklemtoond), maar het wordt nogal eens onderbroken, of afgewisseld met trochee, zie verder: 'Hoe bepaal ik een metrum',
http://www.rozemarijnonline.net/poezie/metrum.html.


Veel succes met het maken je opdracht,

met vriendelijke groet,

Rozemarijn.
•  Kenmerken van poëzie

•  Alle gedichten met een besprekingPoëziegeschiedenis

Kenmerken poëzie      Interpreteren gedichten

Alle gedichten met bespreking


Home       Gastenboek       Gastenboek 2015