RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: Gedicht Weemoedt
(22 februari 2019)


Beste mevrouw van Leeuwen,

Ik moet een gedicht analyseren. Aankomend weekend moet het verhaal in elkaar zitten. Het gaat om het gedicht 'Lullopertje' van Levi Weemoedt.

Ik moet een korte uitleg geven per strofe. Verder aangeven het metrum, rijm (mannelijk, vrouwelijk of glijdend) en beeldspraken.

Hopelijk lukt het om er naar te kijken.

Ik hoop snel iets te horen! Met vriendelijke groet,

Selma.

---

Lullopertje


'k Was ied're wedstrijd weer de droefste van het veld
en liep neerslachtig wat van achteren naar voren.
Er was geen grasspriet of ik had hem al geteld
En wist bij god niet of we wonnen of verloren.

Alleen bij toeval raakte ik in het spel betrokken:
Soms kreeg een tegenstander plots de slappe lach
Als hij mijn broek zag, tot de schouders opgetrokken.
Ik liep intussen snikkend naar de cornervlag.

Daar gaf 'k wanhopig zó een trieste draaibal voor
(die met een laatste zucht in 't struikgewas bleef hangen)
dat iedereen weghinkte, zich kermend liet vervangen.
Ook van de tegenstander bleek ineens geen spoor.

Dan blies de scheidsrechter met zóveel doodsverlangen
de wedstrijd af. Alleen mijn tranen speelden door.


Levi Weemoedt.

Antwoord    (25 februari 2019)


Dag Selma,

De gedichten van Levi Weemoedt worden wel tot de 'light verse' (luchtige gedichten) gerekend en bevatten vaak veel formele kenmerken, zoals rijm en een vast metrum.

Het meegestuurde gedicht van Levi Weemoedt, een sonnet, gaat over een 'ik', een jongetje, dat als kind voetbalde, maar daar heel erg slecht in was.

Hij is tijdens de wedstrijd 'droef' en 'neerslachtig', hij loopt maar wat grassprietjes te tellen (blijkbaar krijgt hij de bal toch nooit toegespeeld) en weet niet eens of ze aan de winnende of verliezende hand zijn (str. 1).

Soms raakt hij toch bij het spel betrokken en moet dan, vanaf de cornervlag (r. 8) de bal weer intrappen - maar die komt in de struiken terecht. De andere jongens uit zijn team willen allemaal vervangen worden (str. 2-3).

De scheidsrechter blaast dan het eindsignaal - het spel komt stil te liggen, maar de tranen van de jongen die lopen nog een tijdje langs z'n wangen (str. 4).


De ik-figuur in dit gedicht, het jongetje, is een zogenaamde anti-held (dit is een hoofdpersonage, dat menselijke gebreken heeft; onvolmaakt is, bijv. onnozel of onhandig; en die geen bewondering opwekt, maar medelijden).

Het is een tragi-komisch gedicht: het verhaal is ergens natuurlijk zielig, maar het wordt zo verteld (bijv. met hyperbolen, overdrijvingen), dat je er ook wel weer om kunt lachen.

Voorbeelden van het stijlfiguur hyperbool (overdrijving) zijn bijv: àlle grassprieten geteld hebben (r. 3); iedereen liet zich vervangen (r. 11); de scheidsrechter die aan het eind van de wedstrijd 'doodsverlangen' voelt (r. 13). Dit is allemaal zo overdreven, dat je het niet meer serieus kunt nemen, zodat je erom kunt lachen.


Het gedicht is een sonnet. Het gaat om een Shakespeariaans sonnet. Dus drie kwatrijnen (van elk 4 regels) en dan nog een distichon (een strofe van 2 regels).

In het hele gedicht is een jambe aangehouden als metrum (dus: steeds een onbeklemtoonde en dan een beklemtoonde lettergreep). Bijv:
en liep neerslachtig wat van achteren naar voren.

Elke regel bevat zes beklemtoonde letttergrepen, het gaat dus om een zes-jambische versregel of zesvoetige jambe.


De eerste twee stofen hebben gekruist rijm, maar de derde omarmend rijm.

De rijmwoorden, aan het eind van de regels, zijn afwisselend mannelijk en vrouwelijk rijm. Mannelijk rijm is: het woord eindigt op een beklemtoonde lettergreep (bijv. veld-geteld, r. 1 en 3). Vrouwelijk rijm is: bij het rijmwoord volgt na de beklemtoonde lettergreep nog één onbeklemtoonde (bijv. voren-verloren, r. 2 en 4). Glijdend rijm komt in dit gedicht niet voor.

De laatste strofe, het distichon, heeft dezelfde rijmwoorden als de derde strofe (-oor en -angen).

Het rijmschema is dan:
abab / cdcd / effe / fe.


Een bal die 'zucht' is een concretisering (iets levenloos wordt als iets levends gezien; een bal kan zuchten).


Ik hoop dat je zo weer wat verder komt met je verslag. Goed weekend en vriendelijke groet,

Rozemarijn.


•  Kenmerken van poëzie

•  Alle gedichten met een bespreking

Re:    (26 februari 2019)


Beste Rozemarijn,

Wat fijn dat het gelukt is om het gedicht de analyseren. Ik ben er echt heel blij mee!!

Als blijk van dank zou ik je graag een aardigheidje opsturen. Heb je een adres waar ik dat heen kan sturen?

Nogmaals erg bedankt!

Groetjes, Selma.

Re:    (26 februari 2019)


Dag Selma,

dank voor je lieve bedankje, het is heel erg lief bedacht van je om iets op te willen sturen. Maar dat is geheel niet nodig. Je bedankje is al ruim voldoende!

Mocht je nog ergens tegenaan lopen, laat het dan weten. Voor nu een goed weekend en vriendelijke groet!

Rozemarijn.


•  Kenmerken van poëzie

•  Alle gedichten met een bespreking
Poëziegeschiedenis

Kenmerken poëzie      Analyseren gedichten

Alle gedichten met bespreking


Home           Gastenboek