RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: Metrum Schmidt
(10 maart 2020)


Beste Rozemarijn,

Voor school moet ik een gedicht analyseren. Ik belandde op jouw website en vond het gedicht 'Aan een klein meisje' van Annie M.G. Schmidt heel mooi. Jouw analyse was ook heel duidelijk.

Ik besloot de analyse uit te breiden. Toen ik wou weten wat het metrum was, raakte ik erg in de war. Ik twijfel tussen een jambe en een trochee. Zou je mij hiermee kunnen helpen?

Groetjes, Yose.

Antwoord    (11 maart 2020)


Dag Yose,

Het gedicht 'Aan een klein meisje' is geschreven met een jambe als metrum. Dus steeds een onbeklemtoonde lettergreep, gevolgd door een beklemde (oftwel: zwak-sterk-zwak-sterk)

Je ziet het het makkelijkst, als je de beklemtoonde lettergrepen onderstreept, bijv:

Je hoeft er nog niet in het is er boos

Er komt wel twee keer antimetrie in voor (een beklemtoonde lettergreep staat op de plaats van een daling). In r. 1 en 15, beide keren het woord 'Dit'. Doordat deze op een daling staan, krijgen ze extra nadruk (ze wijzen op het onderwerp van het gedicht, dit is het grote-mensen-land, dus de nadruk komt ook goed uit).

Veel succes met je bespreking, met vriendelijke groet,

Rozemarijn.


'Aan een klein meisje' van Annie M.G. Schmidt

Antwoord    (12 maart 2020)


Beste Rozemarijn,

Heel erg bedankt voor je hulp en wat fijn dat je zo snel antwoord geeft! Ik vind het echt fantastisch dat je andere mensen helpt.

Keep up the good work!

Groetjes, Yose.
Poëziegeschiedenis

Kenmerken poëzie      Interpreteren gedichten

Alle gedichten met bespreking


Home           Gastenboek