RozemarijnOnline
Links van RozemarijnOnline
•  poëzie en letterkunde
•  mystiek en spiritualiteit →
•  instanties, informatie
•  muziek, kinderliedjesLinks

(middeleeuwse) mystiek, religie en spiritualiteit

Mystiek

Website Hadewijch
Vrouwelijke mystici
Brabantse mystiek
Beatrijs - Zeven manieren
Hadewijch - bibliografie


Religie / religiegeschiedenis

bijbelvertalingen online
klassieken online
Christian Classics Library
Reli. gs. v.d. me. (historischhuis)
Gs. v.h. katholicisme (KUN)
The Catholic Encyclopedia
Reli-update: links
Heiligen (catholic.org)
Heiligen.net
Pausen (heiligen.net)
Kerkvaders
Liturgie (catholicliturgy)
Canonieke Vraagbaak
Kritiek op RK kerk
idem


Concilies en dogma’s

Eerste concilie Nicaea (325)
Eerste concilie Nicaea II (325)
Eerste concilie Nicaea (Arianisme)
Tweede concilie Nicaea (787)
Tweede concilie Nicaea (beelden)
Vierde concilie Lateranen (1215)
Eerste Vaticaanse concilie (1870)
Middeleeuwen

middeleeuwen.startpagina.nl
middeleeuwen.jouwpagina.nl
middeleeuwen.2link.be
middeleeuwen.beginthier.nl


Instellingen

Ruusbroec Genootschap
De Oude Abdij, Drongen
Katholiek Spiritueel Centrum De Beiaard
Priorij Emmaus, Maarssen
Bibliothea Philosophica Hermetica
Titus Brandsma Instituut


Spiritualiteit

Geestkunde
Jacob Lorber
Emanuel Swedenborg
Jozef Rulof
Ouroboros - astrologie


De Godin

Inanna (Veronica Veen)
Hunebedhuisje Drenthe
Meer links: