RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


Rutger Kopland - XIV. Ga nu maar liggen liefste
In: Een lege plek om te blijven, 1975 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnlineXIV. Ga nu maar liggen liefste


Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.


Rutger Kopland
In: Een lege plek om te blijven, 1975.Bespreking gedicht


Rutger Kopland (1934) is psychiater en dichter. Hij debuteerde in 1966 met Onder het vee. Hij werd zeer succesvol met bundels als Het orgeltje van yesterday (1968), Wie wat vindt heeft slecht gezocht (1972) en Een lege plek om te blijven (1975).

In deze laatstgenoemde bundel, waarin alle gedichten doorlopend genummerd zijn, zonder een titel, staat het hier voorgedragen gedicht XIV ('Ga nu maar liggen liefste'). Het beslaat slechts vier regels (een kwatrijn). In enkele woorden, met enkele klankherhalingen (alliteratie, assonantie en het middenrijm gras-was), wordt een verlangen geschetst om iets te zijn voor een ander.

Het gedicht roept in zeer eenvoudige bewoordingen, waar Kopland om bekend staat, iets liefs, vertederends en uitnodigends op. Iemand wordt aangesproken met 'liefste', en deze persoon wordt uitgenodigd om in het gras te gaan liggen. Dan volgt er een zeer verrassende gedachte. De ik-figuur zou als een lege plek te willen zijn, waar een ander kan liggen, kan blijven.

De 'ik' heeft dit altijd gewild, en blijkbaar is het dus nooit zo geweest. Uit het gedicht spreekt daarmee een verlangen dat er altijd geweest is, en blijkbaar nooit werd vervuld. Het verlangen om een lege plek te zijn, een plek voor een ander, een ander die zou blijven. Deze onvervulde verlangens suggereren onvermogen en eenzaamheid.

Zelfs in dit gedicht wordt dit verlangen nog niet vervuld. De aangesproken persoon wordt uitgenodigd om in de tuin te gaan liggen. Of deze 'liefste' dat daadwerkelijk doet, en of zij blijft, vermeldt het gedicht niet.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (juni 2011).

Gedicht: Rutger Kopland, 'XIV'. In: Een lege plek om te blijven (1975).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (mei 2011).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Kopland.
Schilderij: Paul Gauguin, Young Woman Lying in the Grass, 1884.

© copyright 2011. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'XIV' van Rutger Kopland (2011). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >