RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


J.H. Leopold - O als ik dood zal
In: Verzen, 1912 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnline'O, als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleke ogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.

En ik zal niet verwonderd zijn;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn.'


J.H. Leopold
In: Verzen, 1912.Bespreking gedicht


Jan Hendrik Leopold (1865-1925) was leraar klassieke talen, vertaler en dichter. De latere dichteres Ida Gerhardt was een leerling van hem. Leopold debuteerde in 1893 in het tijdschrift De nieuwe gids. Pas in 1912 gaf hij een verzameling van zijn gedichten uit in de bundel Verzen. Hij werd erg gewaardeerd door de collega-dichters van zijn tijd, maar gaf slechts enkele bundels uit. Bekend werd hij ook om zijn lange dichtwerk 'Cheops'.

Terugkerend thema in zijn werk is eenzaamheid. Zijn gedichten, waarin hij veel gebruik maakt van enjambementen, werden wel gekarakteriseerd met 'hoorbaar peinzen' en 'bijna zwijgen'.

Dat kan ook worden gezegd van het hier voorgedragen gedicht 'O als ik dood zal, dood zal zijn'. Het werd voor het eerst gepubliceerd in De nieuwe gids, in 1895. Er komen twee thema's in samen die beide zeer veel voorkomen in poëzie in het algemeen: liefde en de dood.

Het gedicht is een monoloog, er is een 'ik' die een 'u' aanspreekt. Tussen hen is sprake van 'deze liefde'. In de eerste strofe blikt de 'ik' vooruit op zijn (/haar) dood. Hij verzoekt zijn geliefde om dan naar hem toe te komen en iets liefs te fluisteren. In de tweede strofe beschrijft hij het gevolg van het lieve fluisteren: de dood wordt een slapen, een wachten.

De zinsopbouw in dit gedicht is heel uniek. Steeds wordt er herhaald, toegevoegd, teruggenomen. De betekenis verschuift steeds subtiel. Het metrum ondersteunt de cadans van de herhalende zinsdelen.

In de eerste twee regels wekken de korte, gebroken zinnen de suggestie van aarzelen, stamelen. In de laatste twee regels lijken de herhalingen eerder de 'ik' geruststellend in slaap te wiegen.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (juni 2011).

Gedicht: J.H. Leopold, 'O als ik dood zal'. In: Verzen (1912).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (april 2011).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Leopold.
Foto: M. Kulik, Sleeping statue (ca. 1995).

© copyright 2011. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'O als ik dood zal' van J.H. Leopold (2011). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >