RozemarijnOnline
Tristan en Isolde

onderzoeksnota
1994
Deze nota is geschreven in 1994 in het kader van het onderzoekscollege ‘Magie in de Middeleeuwen: magische recepten in het Hattemse handschrift’ onder begeleiding van mw. dr. O.S.H. Lie (Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- De Génestet
- De brulocht
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
   Hadewijch en
   Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkunde

De liefdesdrank van Tristan en Isolde

Een literaire verwijzing in een magisch recept
en de zoektocht naar de verdwenen Middelnederlandse versie
van het Tristan en Isolde verhaal.

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1994) Literatuurlijst
Braekman 1983
W.L. Braekman, ‘Een Hattems handschrift: belangrijke aanwinst voor de Middelnederlandse artes-literatuur’. In: Volkskunde 84 (1983). Blz. 301-329.

Braekman 1987
W.L. Braekman, ‘Een merkwaardige collectie “secreten” uit de vijftiende eeuw’. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Gent, 1987 (nieuwe reeks, aflevering 1). Blz. 270-287.

Buschinger/Spiewok 1991
Tristan und Isolde im europäischen Mittelalter. Ausgewählte Texte in Übersetzung und Nacherzählung. Door D. Buschinger en W. Spiewok. Stuttgart, 1991 (blz. 7-18, 21-95, 113-288, 325-361).

Daems 1967
W.F. Daems, Boec van medicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur. Leiden, 1967.

Heijkant 1993
M.-J. Heijkant, ‘Tristan & Isoude’. In: Van Aiol tot Zwaanridder. Red.: W.P. Gerritsen en A.G. van Melle. Nijmegen, 1993 (blz. 320-332).

Lie 1992
O.S.H. Lie, ‘Literaire verwijzingen in Middelnederlandse magische teksten’. In: Nieuwe taalgids 85 (1992). Blz. 234-246.

Noomen/Tans 1968
W. Noomen en J.A.G. Tans, Franse letterkunde. Utrecht/Antwerpen, 1968 (blz. 27-31).

Schnell 1985
R. Schnell, Causa Amoris. Liebeskonzeption und Liebersdarstellung in de mittelalterlichen Literatur. Bern/München, 1985 (blz. 325-344).

Teirlinck z.j.
IS. Teirlinck, Flora Diabolica. De plant in de demonologie. Amsterdam, z.j. (herdruk van 1930).

Teirlinck 1930
IS. Teirlinck, Flora Magica. De plant in de tooverwereld. Antwerpen, 1930.Primaire literatuur:


Henric van Veldeke, 25 minneliederen. Door J. Notermans. Gorinchem, 1966. Blz. 28.

Diederic van Assenede, Floris ende Blancefloer. Door J.J. Mak. Den Haag, 1980 (vierde druk).

De Borchgravinne van Vergi. Door R. Jansen-Sieben. Utrecht, 1985 (derde druk).

A.M.J. van Buuren, Der minnen loep van Dirc Potter. Studie over een Middelnederlandse ars amandi. Utrecht, 1979 (proefschrift).

J. ter Haar, ‘Tristan en Isolde. De geschiedenis van een noodlot’. In: Grote sagen van de donkere middeleeuwen. Haarlem, 1980 (zevende druk). Blz. 9-104.Naslagwerken:


MNW
E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek. ’s-Gravenhage, 1885-1952 (11 dln).

De Vries z.j.
A. de Vries, Dictionary of symbols and imagery. Z.p., z.j.

WNT
Woordenboek der Nederlandsche taal. Bew. door M. de Vries, L.A. te Winkel, e.a. ’s-Gravenhage enz., 1864-... (... dln).

WP
Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. Amsterdam enz., 1966-1975.

[einde van de Literatuurlijst]Rozemarijn van Leeuwen, ‘De liefdesdrank van Tristan en Isolde. Een literaire verwijzing in een magisch recept en de zoektocht naar de verdwenen Middelnederlandse versie van het Tristan en Isolde verhaal’ (onderzoeksnota, 1994). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit deze nota over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Nota Tristan en Isolde
  Inhoudsopgave
  Inleiding
  Afschriften en vertaling van het recept
  De liefdesdrank en de literaire verwijzing
  Literatuurlijst   ↑
  Bijlage