RozemarijnOnline
Ruusbroec
Die geestelike brulocht

onderzoeksnota
1995Deze nota is geschreven in 1995 in het kader van het onderzoekscollege ‘Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec’ onder begeleiding van prof.dr. P. Mommaers (Wijsbegeerte en Theologie, Ufsia, Universiteit Antwerpen).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De Génestet
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
  Hadewijch en
  Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkunde
Onderwerpen van deze site: historische letterkunde historisch letterkundig onderzoek middeleeuwen 11e eeuw 12e eeuw 13e eeuw 14e eeuw elfde eeuw twaalfde eeuw dertiende eeuw veertiende eeuw middelnederlandse letterkunde middeleeuwse literatuur middeleeuwse letterkunde medievistiek middeleeuws letterkundig onderzoek Jan van Ruusbroec jan van ruusbroec jan van ruysbroec ruysbroek ruusbroeck ruusbroek ruysbroeck die geestelike brulocht de geestelijke bruiloft groenendaal groenendael mystiek middeleeuwse mystiek middelnederlande mystiek mystieke teksten geestelijke literatuur in de middeleeuwen.
Licht en warmte

Het gebruik en de betekenis van de begrippen ‘licht’ en ‘warmte’
in Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec.

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1995) Naar de cursus:
De mystieke teksten van
Hadewijch en RuusbroecOnderzoeksnota


Jan van Ruusbroec leefde van 1293 tot 1381 en schreef de Brulocht, een van zijn eerste werken, rond 1335. De Brulocht is onderverdeeld in drie boeken, die elk bestaan uit vier onderdelen. In elk van deze onderdelen komen de begrippen ‘licht’ en ‘warmte’ voor. Deze constatering vormde de aanleiding voor het analyseren en vergelijken van drie passages uit de Brulocht waarin deze begrippen centraal staan.


Dit onderzoek leidde tot opmerkelijke resultaten, waarbij het belang van ‘licht’ en ‘warmte’ voor (het beschrijven van) de mystieke ervaring steeds duidelijker wordt. Deze resultaten gaven aanleiding voor het onderzoek voor mijn doctoraalscriptie; elders op deze site in te zien.Onderzoekscollege


Deze nota is geschreven in 1995 in het kader van het onderzoekscollege ‘Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec’ onder begeleiding van prof.dr. P. Mommaers (Wijsbegeerte en Theologie, Ufsia, Universiteit Antwerpen).De nota lezen


De nota staat integraal op deze website. Gebruik de buttons in de linker kolom of die onderaan de pagina om naar de verschillende hoofdstukken te gaan.Copyright


© Het is alleen toegestaan om gegevens over te nemen met gebruikmaking van de volgende verwijzing:

Rozemarijn van Leeuwen, ‘Licht en warmte. Het gebruik en de betekenis van de begrippen ‘licht’ en ‘warmte’ in Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec’ (onderzoeksnota, 1995). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.

Links: de oudst bekende afbeelding van Jan van Ruusbroec (1293-1381) in een initiaal in een handschrift uit 1356.

Bijna 200 jaar later, rond 1580, werd op basis van deze afbeelding een klein olieverfschilderij (9x12 cm) van Ruusbroec gemaakt. De lichtstralen die vanuit de linker bovenhoek op zijn gezicht vallen, symboliseren goddelijke inspiratie.
[bezit Ruusbroecgenootschap, Antwerpen]
  Nota Brulocht Ruusbroec   ↑
  Inhoudsopgave
  Inleiding
  Eerste passage - de zon in de vallei
  Tweede passage - de drie rivieren
  Derde passage - de zesde gave
  Besluit
  Bijlagen