RozemarijnOnline
Ruusbroec
Die geestelike brulocht

onderzoeksnota
1995Deze nota is geschreven in 1995 in het kader van het onderzoekscollege ‘Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec’ onder begeleiding van prof.dr. P. Mommaers (Wijsbegeerte en Theologie, Ufsia, Universiteit Antwerpen).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De Génestet
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
  Hadewijch en
  Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkundeLicht en warmte

Het gebruik en de betekenis van de begrippen ‘licht’ en ‘warmte’
in Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec.

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1995) Naar de cursus:
De mystieke teksten van
Hadewijch en RuusbroecInhoudsopgave

(gebruik de buttons in de linker kolom of die onderaan de pagina
om naar de verschillende hoofdstukken te gaan)
Inleiding


Eerste passage: De zon in de vallei

    1.1 Inhoud en plaatsing in de tekst
    1.2 Analyse
    1.3 Voorlopige gevolgtrekkingen


Tweede passage: De bron met drie rivieren

    2.1 Inhoud en plaatsing in de tekst
    2.2 Analyse
    2.3 Voorlopige gevolgtrekkingen


Derde passage: De zesde gave

    3.1 Inhoud en plaatsing in de tekst
    3.2 Analyse
    3.3 Voorlopige gevolgtrekkingen


Besluit


Bijlagen

    Bijlage 1: eerste passage, de zon in de vallei
    Bijlage 2: tweede passage, de bron met drie rivieren
    Bijlage 3: derde passage, de zesde gave
[einde van de Inhoudsopgave]Rozemarijn van Leeuwen, ‘Licht en warmte. Het gebruik en de betekenis van de begrippen ‘licht’ en ‘warmte’ in Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec’ (onderzoeksnota, 1995). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit deze nota over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Nota Brulocht Ruusbroec
  Inhoudsopgave   ↑
  Inleiding
  Eerste passage - de zon in de vallei
  Tweede passage - de drie rivieren
  Derde passage - de zesde gave
  Besluit
  Bijlagen