RozemarijnOnline
Course
Dutch Mysticism

 • About the teacher
 • Reactions students
 • Literature   →
 • Texts mystics
 • Additions and faq


Course about Christian spirituality
in a cultural-historical contextMedieval Dutch Mysticism in the Low Countries

Hadewijch and John of Ruusbroec, their faith and way of thinking


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001   >Further reading:

literature used for the course Medieval Dutch Mysticism

(short selection)About the Middle Ages
 • De Middeleeuwen, red. M. Huig (Aula eeuwboek 2, Utrecht, 1994).
 • De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300, red. M. Stoffers (Heerlen, 1994).
 • Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief, Bulkboek (Amsterdam, 1984).
 • Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappij. De Nederlanden van de 12de tot de 15de eeuw (Brussel, 1982).
 • S. Axters, Geschiedenis van vroomheid in de Nederlanden (Antwerpen, 1950-1960, 4 volumes).
 • J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (1919, revised 1997).


Women in the Middle Ages
 • R. Pernoud, Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis (Baarn, 1986).
 • Middeleeuwers over vrouwen, red.: R. Stuip en C. Vellekoop (Utrecht, 1985, 2 volumes).
 • J. Slavenburg, De mislukte man. Vrouwenhaat in het christendom (Zutphen, 1996).


About Middle Dutch literature
 • D. Hogenelst en F. van Oostrom, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen (Amsterdam, 1995).
 • H. Pleij, Het literaire leven in de middeleeuwen (Leiden, 1988).


About Hadewijch
 • P. Mommaers, Hadewijch. Schrijfster, begijn, mystica (Averbode/Kampen, 1989).
 • P. Mommaers, 'Het visioen bij de mystica Hadewijch'. In: Visioenen (Utrecht, 1986).
 • L.P. Grijp, 'De zingende Hadewijch. Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten'. In: F. Willaert, Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen (Amsterdam, 1992).
 • J. Reynaert, De beeldspraak van Hadewijch (Tielt, 1981).
 • F. Willaert, 'Hadewijch und ihr Kreis in den "Visionen"'. In: Abendländische Mystik im Mittelalter red.: K. Ruh (Stuttgart, 1986).
 • K. Ruh, 'Gottesliebe bei Hadewijch, Mechthild von Magdeburg und Marguerite Porete'. In: Romanische Literaturbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (Tübingen, 1985).

Text editions Hadewijch
 • De visioenen van Hadewijch. Translated and annotated by P. Mommaers (Spiritualiteit deel 15, 2 dln., Nijmegen/Brugge, 1979).
 • Hadewijch, Visioenen. Translated by I. Dros. Introduction and text edition by F. Willaert (Nederlandse klassieken deel VIII, Amsterdam, 1996).
 • De brieven van Hadewijch. Translated by P. Mommaers (Cahiers voor levensverdieping, Averbode/Kampen, 1990).
 • Hadewijch, Strofische gedichten. Translated and introduction by N. de Paepe (Leiden, 1983).


list continues below this picture

scriptorium monastery monk copy rooklooster brussels

A monk is copying manuscripts in the scriptorium of Roo Monastery (the 'Red Monastery', near Groenendaal, just outside Brussels). This Roo Monastery possessed manuscripts of both Hadewijch and Ruusbroec.

(miniature 15th century, Brussels, KB 213, f. 2r)About Ruusbroec
 • Geert Warnar, Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw (Amsterdam, 2003).
 • C. Rocquet, Ruusbroec. Een inleiding tot zijn persoon en tijd (Zoetermeer, 2000).
 • P. Verdeyen, Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen (Leuven, 1996).
 • Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381), red.: E. Bos en G. Warnar (Hilversum, 1993).
 • Jan van Ruusbroec. The sources, content and sequels of his mysticism ed.: P. Mommaers and N. de Paepe (Leuven, 1984).
 • G. de Baere, 'De ontplooiing van Ruusbroecs mystieke terminologie in de "Brulocht"'. In: Siet, de brudegom comt. Facetten van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381), red.: T. Mertens (Kampen, 1995).

Text editions Ruusbroec
 • Jan van Ruusbroec, Die gheestelike brulocht. De verhevenheid van de geestelijke bruiloft of de innige ontmoeting met Christus, translated by L. Moereels (Ruusbroec hertaald nr. 5, Tielt, 1989).
 • Jan van Ruusbroec, Het geestelijk tabernakel, of Gods waarachtige inwoning in de kerk van de ziel, translated by L. Moereels, S.J. (Tielt, 1982).


About mysticism and mystics
 • P. Mommaers, Wat is mystiek? (Nijmegen/Brugge, 1977).
 • K. Bras, Muziek van zuiver zwijgen. Een overzicht van de christelijke mystiek (Kampen, 1988).
 • B. Borchert, Mystiek, geschiedenis en uitdaging (1989).
 • De minne is al. Negentien portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen, red: J. Thiele (Den Haag, 1990).
 • P. Dinzelbacher, Mittelalterliche Frauenmystik (München, 1993).
 • B. MacGinn, The flowering of mysticism. Men and women in the New Mysticism (1200-1300) (New York, 1998, deel 3).
 • Boris Todoroff, Laat heb ik je liefgehad. Christelijke mystiek van Jezus tot nu (Leuven, 2002).
 • F. van Leeuwen, Geestkunde: kennis van de menselijke geest en van de hereniging met de goddelijke algeest (Maastricht, 2011).
 • Editions of Hildegard van Bingen, Beatrijs van Nazareth, Teresia van Avila, Johannes van het Kruis, Meester Eckhart, Julian van Norwich, Jacob Boehme, Simone Weil, and others.


About religion
 • Dorothee Sölle, God is meer dan een man (Baarn, 1988).
 • Karen Armstrong, Een geschiedenis van God (Amsterdam, 2003).


cd
 • Camarata Trajectina; Pacxken van minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden (Globe, 1992).
Original Dutch course


•  This page in Dutch: Literatuurlijst met achtergrondliteratuur.*     *     *     *     *
Follow the whole course Medieval Dutch Mysticism in the Low Countries online:

    first lesson hour (cultural-historical background) second lesson hour (reading texts)
  1 The Middle Ages What is mysticism?
  2 The medieval world view Hadewijch: vision and mysticism
  3 Hadewijch: glimpse of her life Hadewijch: roads towards God
  4 Women in the Middle Ages Hadewijch: bridal mysticism
  5 Ruusbroec: course of his life Ruusbroec: Active Life
  6 The horrible 14th century Ruusbroec: Inward Life
  7 Image and resemblance of God Ruusbroec: To meet Him
   >