RozemarijnOnline
Utrechts
dichterscollectief
Ithaka


gedichten uit Ithaka


Rozemarijn van Leeuwen Voordracht tijdens de presentatie van de poëziekaarten in 2008.Bij mijn terugblik op 10 jaar Ithaka heb ik verteld dat er lang niet altijd poezie naar de schrijfopdracht wordt geschreven. Ik zelf houd me er eerlijk gezegd maar zelden aan... Maar ik ga nu 3 gedichten voordragen die ik wèl naar aanleiding van een opdracht heb geschreven. Zonder schrijfopdrachten waren deze drie gedichten er dus niet geweest...


Het eerste gedicht is naar aanleiding van een schrijfopdracht die Maarten gaf, het thema moest zijn: het lichaam. Tja, wat schrijf je in 's hemelsnaam over het lichaam? Ik moest denken aan de beroemde passage in Genesis, waarin de mens wordt geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat moment - lichaam, nog voordat God de adem in de mens heeft geblazen, lichaam zonder adem nog - probeer ik in dit gedicht naar mijn hand te zetten. De titel is: Beeld en gelijkenis.

Beeld en gelijkenis


Het oudste zonlicht valt de ruimte binnen
waar zij mijn lichaam vormt met haar handen.
Uit aarde, water zal ze mij bevrijden
haar handen strelen langs de natte klei.

Ik weet dat zij mij liefheeft en herkent.
Ik hoor de vogels in de bomen zingen.

Wij, beiden, ademloos in dit moment.


Rozemarijn van Leeuwen

(augustus 2005).


Het tweede gedicht heb ik vorig jaar geschreven naar aanleiding van een schrijfopdracht die Roland gaf. Het thema was opening. Ik zat in het Rosarium, hier in Utrecht, vroeg in maart. Het was een prachtige dag, zomers warm. Het gedicht ontstond daar vanzelf en het woord 'open' staat er zelfs letterlijk in.

Het rosarium


Het rosarium bij mijn geboortehuis
is een groene kom die zonlicht vangt.
Kastanjes bloeien hoog tussen de daken.
De lente is dit jaar vermomd als zomer.

De tuinman sproeit in een vertraagd bewegen
de struiken en het gras. Hij slaat geen sprietje over.
Met aandacht en met ernst laat hij het water lopen.
Tuin en tuinman, beide kennen ze geen haast.

Het zal nog weken duren voor de eerste rozen komen.
Ik doe mijn ogen dicht, ik vouw mijn handen open.


Rozemarijn van Leeuwen

(2 mei 2007).


Tot slot het gedicht dat ik schreef naar aanleiding van het thema de Middeleeuwen. Het gaat niet direct over de Middeleeuwen zelf, maar over een gesprek dat ik eens had na afloop van een Bachrepetitie in theatercafé 't Hoogt, hier in Utrecht. Dit gedicht over het thema Middeleeuwen heeft dan ook als titel de naam van dat café:

't Hoogt


We brachten onze avond door met Bach
en daarna liepen we door de verlichte straten

naar het café. We dronken wijn en praatten
over Jacques Brel en over Bach en later over onszelf.

Hij zei: Je was een meisje in de middeleeuwen.
Zo zie ik je. Maar niet een dikke
boerin met zeven kinders, nee,
                een non.

Ik lachte, ook een beetje door de wijn - een non!
Ik zei: reïncarnatie, vrijheid, Rome,
ik lachte, vulde onze glazen bij.

Maar toen ik door de nacht naar huis liep
werden de straatlantaarns fakkels
en mijn winterjas een pij.


Rozemarijn van Leeuwen

(september 1999).


Filmpje bekijken

Delen van bovenstaande voordracht zijn te bekijken op RozemarijnOnline - YouTube.


Gepubliceerde poëzie

Een kort overzicht van gepubliceerde poëzie is te vinden op: Publicaties Rozemarijn van Leeuwen.


Copyright

© De gedichten mogen niet worden overgenomen zonder toestemming van de betreffende auteur (mail naar:  berichtje[at]rozemarijnonline.net  of klik op: berichtje<at>rozemarijnonline.net).


Uitgaven

Benieuwd geworden naar meer poëzie uit Ithaka?
Bestel dan de bundel Onbekende havens (2002, € 9,00) of de dichtbundel Zomermorgens (2012, € 9,95).
Lees ook gedichten online van: