RozemarijnOnline
Katharyne Lescailje

onderzoeksnota
1993

Deze nota is geschreven in 1993 in het kader van het onderzoekscollege ‘De vrouwelijke blik: schrijfsters in de zeventiende tot de negentiende eeuw’ onder begeleiding van prof.dr. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Tristan en Isolde
- De Génestet
- De brulocht
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
   Hadewijch en
   Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkunde


Katharyne Lescailje

‘Vermaarde en volgeestige dichteresse tot Amsteldam’
1649-1711

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1993) Inhoudsopgave

(gebruik de buttons in de linker kolom of die onderaan de pagina
om naar de verschillende hoofdstukken te gaan)Woord vooraf


Hoofdstuk 1: Biografie

1.1 Het leven van Katharyne Lescailje en haar familie
1.2 De boekhandel


Hoofdstuk 2: Het oeuvre

2.1 Het oeuvre van Katharyne Lescailje
2.2 Mengelpoëzy
2.3 Pamfletten
2.4 Drempeldichten


Hoofdstuk 3: Receptie

3.1 Lof-, gelegenheids- en lijkdichten
3.2 Biografische woordenboeken
3.3 Literatuurgeschiedenissen
3.4 Enkele artikelen


Tot besluit

Conclusie
Aanbevelingen voor verder onderzoek


Literatuurlijst


Bijlagen

1 Stamboom van de familie Lescailje
2 Overzicht van de gedrukte werken van Katharyne Lescailje
3 Pamfletten
4 Drempeldichten
5 Namen van dichters in Mengelpoëzy
6 Vrouwennamen in Mengelpoëzy
7 Gedichten aan / op Katharyne Lescailje


Rozemarijn van Leeuwen, ‘Katharyne Lescailje: “Vermaarde en volgeestige dichteresse tot Amsteldam” (1649-1711)’ (onderzoeksnota, 1993). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit dit artikel over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Nota Katharyne Lescailje
  Inhoudsopgave   ↑
  Woord vooraf
  Hoofdstuk 1 - Biografie
  Hoofdstuk 2 - Oeuvre
  Hoofdstuk 3 - Receptie
  Tot besluit
  Literatuurlijst
  Bijlagen