RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


Hendrik Marsman - Paradise regained
In: Paradise regained, 1927 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnline'Paradise regained'


De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van de morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.

zwervende tussen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van 't water
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgloos zingt langs het eeuwige water

een held're, verruk-lijk-meeslepende wijs:

'Het schip van de wind ligt gereed voor de reis,
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen -
wij gaan terug naar 't Paradijs'.


H. Marsman
In: Paradise regained, 1927.Bespreking gedicht


Hendrik Marsman (1899-1940) debuteerde in 1923 met Verzen. Hij wordt gerekend tot stromingen als vitalisme (intens, gevaarlijk zelfs, willen leven) en expressionisme (emoties uiten, zonder beperkt te worden door regeltjes). Hierbij is de vorm van een gedicht minder belangrijk.

In dit gedicht Paradise regained (to regain is: herwinnen of opnieuw bereiken), in de gelijknamige bundel uit 1927, zie je dit terug. De vorm is minder strak dan in die tijd gebruikelijk (de strofen hebben achtereenvolgens 5, 4, 1 en 4 regels, met verschillende regellengtes), maar er is nog wel sterk gebruik gemaakt van metrum en rijm.

Het gedicht opent met een explosief beeld van bliksem en ochtendwind. Het beeld doet denken aan de schepping in Genesis, de eerste ochtend. In het gedicht komen twee figuren voor, een ik-figuur en een blonde vrouw, die terug gaan keren naar het Paradijs (het beeld spiegelend van de eerste man en vrouw, Adam en Eva, die uit het paradijs werden verdreven). Hoewel de titel is 'Paradise regained', wordt het paradijs in het gedicht niet bereikt. De vrouw zingt slechts dat het schip gereed ligt om terug te gaan naar het paradijs.

Ook in de titel staan die woorden tussen aanhalingstekens, niet dus als een bewering, maar slechts als citaat van het lied van de vrouw. Het blijft dus bij een literaire terugkeer (naar dit paradijs uit Genesis, dus ook een literaire plek).

Of wellicht heeft de ik-figuur het paradijs met de blonde vrouw aan zijn zij allang gevonden.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Gedicht: H. Marsman, 'Paradise regained'. In: Paradise regained (1927).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (november 2010).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Marsman.
Beeld: Joseph Mallord William Turner, oil painting 1834.

© copyright 2010. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'Paradise regained' van H. Marsman (2010). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >