RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


Annie M.G. Schmidt - Erwtjes
In: Weer of geen weer, 1954 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnline
Erwtjes


Toen ze een meisje was van zeventien
moest ze een hele middag erwtjes doppen
op het balkon. Ze wou de teil omschoppen.
Ze was heel woest. Ze kon geen erwt meer zien.

Toen ging ze maar wat dromen, van geluk,
en dat geluk had niets van doen met erwten
maar met de Liefde en de Grote Verte.
Dat dromen hielp. Het scheelde heus een stuk.

En dat is meer dan vijftig jaar terug.
Ze is nu zeventig en heel erg fit
en altijd als ze 's middags even zit,
mijmert ze, met een kussen in de rug,

over geluk en zo... een beetje warrig,
maar het heeft niets te maken met de Verte
en met de Liefde ook niet. Wel met erwten,
die komen altijd weer terug, halsstarrig.

Ach ja, zegt ze. Ik kan mezelf nog zien,
daar in mijn moeders huis op het balkon,
bezig met erwtjes doppen in de zon.
Dat was geluk. Toen was ik zeventien.


Annie M.G. Schmidt
In: Weer of geen weer (1954).Bespreking gedicht


Annie M.G. Schmidt (1911-1995) is in Nederland wereldberoemd door haar kinderboeken, gedichten voor kinderen en volwassenen, liedjes, musicals en toneelstukken. Al haar boeken behaalden ongekende oplagecijfers. Zij is nog steeds zeer geliefd bij het grote publiek. Verschillende van haar boeken zijn verfilmd en er werd een televisieserie over haar leven gemaakt. Ze won vele prijzen, waaronder de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur (1964), de Constantijn Huygensprijs (1987) en de Hans Christian Andersenprijs (1988). Haar kindergedichten werden gebundeld in Ziezo (1987) en haar gedichten en liedjes voor volwassenen in Tot hier toe (1986).

De poëzie van Annie M.G. Schmidt staat bekend om zijn vormvastheid (metrum, rijm), het lichtvoetige en schijnbaar moeiteloze taalgebruik, haar fantasie, humor, rake typeringen van mensen, haar scherpe oog voor dagelijkse voorvallen, het doorprikken van ernst en opgeblazenheid, haar toen zeer vooruitstrevende maatschappelijke ideeën en haar (voor die tijd) soms pittige taalgebruik.

Het hier voorgedragen gedicht 'Erwtjes' verscheen in 1954 in de dichtbundel Weer of geen weer. De vijf strofen hebben een vast rijmschema met omarmend rijm (abba). Ook is er een vast metrum aangehouden, een jambe met vijf klemtonen per regel (een vijf-jambische versregel). Alleen in de eerste strofe komt maar liefst drie keer anti-metrie voor: een onbeklemtoonde lettergreep valt op de plek van een klemtoon, waardoor het wat hortend loopt. Dit ondersteunt de inhoud van de strofe, de woede en tegendraadsheid van het meisje.

Ondanks de zeer vaste vorm loopt ook hier de tekst weer bijna moeiteloos, in gewone spreektaal. Het gedicht zet twee momenten uit het leven van een vrouw tegenover elkaar: een middag uit haar leven als meisje, met zeer veel oog voor detail neergezet; en een moment vijftig jaar later. Wat zij zich als jong meisje niet had kunnen voorstellen, is juist die middag van het erwtjes doppen voor de oude vrouw een nostalgisch moment om aan terug te denken.

Met de verrassende wending in de tweede helft van het gedicht, zet Annie M.G. Schmidt de lezer aan het nadenken over het genieten van het jong zijn en de waarde van het moment.

Voor iedereen die denkt: later word ik gelukkig, wijst dit gedicht erop dat je misschien in de toekomst denkt: toen was ik gelukkig. Zelfs met een eindeloze teil erwten.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (juni 2011).

Gedicht: Annie M.G. Schmidt, 'Erwtjes'. In: Weer of geen weer (1954).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (mei 2011).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Annie M.G. Schmidt.
Foto: C. van Houts (z.j.).

© copyright 2011. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'Erwtjes' van Schmidt (2011). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >