RozemarijnOnline
Hadewijch en Ruusbroec

“Dat donkere verlichte alle dinc”

doctoraalscriptie
1996Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde

Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht

Onder begeleiding van prof.dr. W.P. Gerritsen, 1996
Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De Génestet
- De brulocht
- Het tabernakel

klik hiervoor op: Historische letterkunde


‘Dat donkere verlichte alle dinc’

Lichtthematiek en de daarmee samenhangende donker- en warmtethematiek in de teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Jan van Ruusbroec.

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1996) Bijlagen


Licht-, donker-, warmte, vuur- en koutermen
in de teksten van Hadewijch en Jan van Ruusbroec.
De volgende vijf bijlagen bevatten een volledige opsomming van de lichtterminologie en de ermee samenhangende termen in de volgorde waarin deze in de tekst voorkomen. Zie hoofdstuk 2 en 3 voor thematische schema's (met regelnummers).

Bij de teksten van Hadewijch gaat het om licht- en donkertermen, bij de teksten van Ruusbroec om licht-, donker-, warmte, vuur- en koutermen.


Bijlage 1: Visioenen van Hadewijch
Bijlage 2: Brieven van Hadewijch
Bijlage 3: Brulocht, Werkende leven, Ruusbroec
Bijlage 4: Brulocht, Innige leven, Ruusbroec
Bijlage 5: Brulocht, Godschouwende leven, RuusbroecBIJLAGE 1
Visioenen van Hadewijch


I, 44      doncker
I, 45      claer
I, 193      claer
I, 196      claer
I, 196      claer
I, 215      doncker

IV, 113      deemsterheit
VI, 39      claerheit

VIII, 16      dorelichten

X, 18      licht
X, 24      demsternes
X, 44      verlichten

XI, 3      overdoncker
XI, 6      doncker
XI, 6      verlichten

XII, 11      doncker
XII, 14      doncker
XII, 86      lichten

XIII, 76      dorescinen
XIII, 103      claer
XIII, 207      claer

XIV, 19      claerheit
XIV, 37      claerheit
XIV, 59      claer

Lijst, 189      dorescinen
Lijst, 189      verlichtBIJLAGE 2
Brieven van Hadewijch


I, 1      claer
I, 2      verclaren
I, 3      verlichten
I, 4      verclaren
I, 4      verlichten
I, 5      claer
I, 5      claerheit
I, 8      claerheit
I, 11      claerheit
I, 14      claerheit
I, 23      claerlike
I, 39      verlichten
I, 40      deemsteren
I, 47      verclaren
I, 48      claer
I, 51      verclaren
I, 59      scinen
I, 67      deemster

II, 82      verlichten


IV, 7      verdonckeren
IV, 10      lichten

VI, 249      onverlicht
VI, 294      verclaren
VI, 313      verlichten
VI, 355      verclaren

VIII, 21      claren

XI, 17      verlichten
XI, 41      verlichten

XII, 111      verlichten
XII, 115      dorelichten
XII, 126      claerheit

XIV, 61      lichten

XVII, 7      doncker
XVII, 30      doncker
XVII, 108      verclaren
XVII, 109      claerlike

XVIII, 95      verlichten

IX, 67      licht

XX, 38      doncker
XX, 49      donckerheit

XXII, 17      verlicht
XXII, 56      claerheit
XXII, 104      deemster
XXII, 106      claer
XXII, 138      verlicht
XXII, 275      claerheit
XXII, 275      licht
XXII, 304      licht
XXII, 306      licht
XXII, 310      deemster
XXII, 312      verclaren
XXII, 313      claerheit
XXII, 315      verclaren
XXII, 366      doncker
XXII, 398      verdonckeren

XXVII, 7      doncker
XXVII, 30      doncker

XXVIII, 1      claerheit
XXVIII, 11      claerheit
XXVIII, 35      verclaren
XXVIII, 36      claerheit
XXVIII, 199      scinen

XXIX, 38      verlichten
XXIX, 40      scinen
XXIX, 40      verlichten

XXX, 116      verlichten
XXX, 155      licht
XXX, 165      verlichtenBIJLAGE 3
Brulocht, Werkende leven, Ruusbroec


53      verclaren      (Inl. 1-55)

62      licht      (Siet 56-178)
62      licht
63      verclaren
72      licht
86      licht
86      schijn
87      verlichten
88      schinen
88      sonne
94      licht
123      vonke
138      licht
139      sonne
140      licht
145      licht
145      licht
151      licht
156      verlichten
163      licht
164      licht
170      heet

279      (coude)      (Comt 179-466)
290      (coude)
291      (cout)
343      raey
343      schijn
343      sonne
344      sonne
345      bescinen
346      verlichten
347      verhitten

357      sonne
359      schinen
369      verclaren
370      verlichten
370      verhitten
399      claer

491      verclaren      (Ute 467-888)
608      lichten
610      bernen
611      brant
611      lichten
611      clare
641      (coude)
728      licht
861      licht
861      verclaren

930      licht      (Ontm. 889-1022)
943      verclaren
960      licht
995      licht
997      licht
999      licht
1000      licht
1004      licht
1010      licht
1010      licht
1011      verclarenBIJLAGE 4
Brulocht, Innige leven, Ruusbroec


15      verclaren      (Inl. 1-23)
15      claerheit

26      licht      (Siet 24-159)
111      licht
112      licht
113      licht
114      licht
140      inlichten
142      dorescinen
142      verclaren
142      verhitten

160      claer      (Cmt+Ute 160-1602)
161      claer
162      verclaert
174      ontvonken
177      hitte
177      (coude)
183      claerheit
185      verclaren
209      verclaren
214      schijn
215      sonne
216      dorescinen
216      verlichten
216      verhitten
217      schinen
217      verlichten
217      zonne
218      verlichten
218      ontvonken
222      schinen
222      sonne
225      schijn
225      sonne
226      hitte
226      (cout)
233      schijn
234      sonne
237      schinen
237      zonne
240      zonne
241      dorescinen
241      verlichten
241      ontvonken
244      vuur
245      ontvonken
245      ontvonken
245      vuur
246      hitte
246      invurich
247      sonne
249      hitte
250      vuur
251      ontvonken
251      vuur
262      vuur
263      ontvonken
263      bernen
263      bernen
279      vlamme
279      vuur
334      hitte
334      vuur
337      vuur
338      vuur
339      vuur
343      bernen
343      bernen
343      vuur
350      zonne
352      hitte
352      licht
361      schijn
361      zonne
362      zonne
365      zonne
368      schijn
368      zonne
371      claer
371      zonne
375      hitte
434      donker
442      schijn
443      zonne
446      claerheit
448      schinen
448      zonne
460      zonne
462      hitte
463      zonne
465      zonne
491      inscinen
492      zonne
499      schinen
499      zonne
509      raey
510      schijn
510      berren
512      inscinen
512      raey
524      hitte
528      zonne
531      claer
531      raey
531      zonne
532      heet
532      hitte
544      (coelen)
568      schinen
568      claerheit
570      licht
572      verlicht
573      schinen
574      licht
574      licht
575      licht
576      licht
580      licht
593      sonne
596      heet
600      sonne
602      sonne
604      raey
604      schijn
605      heet
605      berren
606      hitte
606      ontvonken
607      ontvonken
613      heet
619      berren
620      hitte
625      heet
627      claer
627      sonnenschijn
627      sonne
630      licht
630      licht
640      licht
646      heet
656      heet
671      schijn
671      sonne
673      zonne
673      zonne
678      hitte
684      sonne
685      zonne
687      inscinen
687      raey
688      hitte
690      inscinen
690      hitte
690      licht
694      (vercoelen)
695      heet
697      hitte
737      zonne
738      sonne
739      donkerheit
739      licht
741      donkerheit
741      claerheit
747      schijn
750      brant
770      zonne
771      (vercoelen)
786      (vercoelen)
832      hitte
833      hitte
833      (coude)
858      (coude)
860      (coude)
861      hitte
891      licht
893      claer
893      zonne
902      vuur
903      onvonken
906      berren
910      clare
910      schinen
910      sonne
911      heete
924      schinen
924      zonne
925      clare
925      heet
936      zonne
946      verclaren
955      donkerheit
963      verclaren
965      verclaren
970      licht
974      verclaren
984      lichten
992      licht
992      licht
994      licht
1010      claerheit
1011      lichten
1012      licht
1013      licht
1016      licht
1016      licht
1025      licht
1025      licht
1026      verclaert
1030      verclaert
1031      verlicht
1036      duuster
1044      verclaren
1045      verclaert
1048      verlicht
1049      claerheit
1052      dorescinen
1053      verclaren
1054      claerheit
1055      verlicht
1059      verbernen
1059      vlamme
1059      vurich
1093      sonne
1113      onvonken
1114      vuur
1118      berren
1120      licht
1122      claerheit
1123      verlichten
1125      hitte
1126      ontvonken
1127      verlicht
1133      verlicht
1135      claer
1137      verclaert
1161      berren
1161      vlamme
1162      clare
1164      verbernen
1166      verlicht
1169      verclaert
1171      verclaren
1174      verclaert
1200      verlicht
1205      ontvonken
1213      verclaert
1225      verclaert
1230      verlicht
1231      licht
1235      verclaert
1247      verclaert
1300      verlichten
1311      onverclaert
1314      verclaren
1341      claerheit
1342      verclaert
1357      verclaren
1360      claerheit
1392      claer
1409      licht
1415      claerheit
1418      ontvonken
1423      claerheit
1427      claerheit
1430      invurich
1435      verlichten
1435      claerheit
1444      verlicht
1445      verclaren
1450      licht
1463      berren
1466      claerheit
1472      ontvonken
1483      verlicht
1488      claerheit
1498      claerheit
1500      verlicht
1503      licht
1504      claerheit
1506      licht
1507      zonne
1510      verlicht
1514      claerheit
1515      claerheit
1519      schinen
1519      claerheit
1522      claerheit
1523      claerheit
1565      lichten
1575      verbernen
1575      vuur
1583      claerheit
1598      licht
1599      licht

1610      ontvonken      (Ontm. 1603-2584)
1634      claerheit
1636      inscijn
1636      claerheit
1643      claerheit
1644      claerheit
1645      lichten
1655      claerheit
1685      dorescinen
1685      licht
1686      licht
1700      ontvonken
1736      duusternesse
1737      verclaren
1740      duusternesse
1768      claer
1792      claer
1796      lichten
1797      verlicht
1898      ontvonken
1898      berren
1909      berren
1930      verclaren
1933      schinen
1950      verclaren
1955      schijn
1955      zonne
1956      schijn
1956      claerheit
1957      verclaren
1958      hitte
1961      dorescinen
1962      claerheit
1962      licht
1962      zonne
1964      licht
1965      licht
1965      verclaren
1969      claerheit
1975      schijn
1975      zonne
1976      schinen
1980      licht
1983      licht
1996      verclaert
2009      dorescinen
2009      claerheit
2009      zonne
2011      verclaren
2013      dorescinen
2013      verclaren
2021      verlichten
2022      verlicht
2030      verclaert
2041      claerheit
2041      licht
2044      licht
2046      verclaren
2046      verclaren
2046      claerheit
2047      hitte
2047      sonne
2048      verlichten
2050      verhitten
2053      claerheit
2055      claer
2058      claer
2058      claerheit
2062      verlicht
2063      sonne
2065      hitte
2065      claerheit
2066      verlicht
2078      verclaren
2101      duusternesse
2114      bernen
2123      raey
2122      verclaren
2122      claerheit
2122      zonne
2124      sonne
2124      claerheit
2125      inscinen
2126      raey
2127      licht
2146      hitte
2146      claerheit
2154      inscinen
2158      inlichten
2159      claerheit
2160      licht
2161      licht
2162      licht
2171      claerheit
2173      duusternesse
2181      schinen
2182      duusternesse
2182      licht
2182      licht
2183      duusternesse
2186      claerheit
2200      claerheit
2217      ontvonken
2258      inlichten
2262      verclaren
2262      ontvonken
2269      verlicht
2289      verlicht
2292      gloeiende
2294      schinen
2296      onverlicht
2322      claerheit
2351      licht
2352      licht
2353      duusternesse
2372      onverlicht
2447      schijn
2500      verlichten
2505      verlicht
2549      schinen
2579      claerheitBIJLAGE 5
Brulocht, Godschouwende leven, Ruusbroec


7      licht      (Inl. 1-46)
13      verclaren
24      verclaren
28      licht
33      verclaren
45      licht

47      licht      (Siet 46-84)
52      licht
54      licht
61      gloeiende
61      vuur
65      duusternesse
67      duusternesse
69      duusternesse
69      schinen
70      licht
71      licht
71      licht
72      claerheit
75      claerheit
76      claerheit
77      claerheit
78      claerheit
80      licht
82      licht
83      licht

88      verclaren (Comt 85-111)
89      claerheit
89      claerheit
89      schinen
91      licht
95      licht
96      licht
96      licht
98      claerheit

119      deemsterheit      (Ute 112-199)
156      licht
162      claerheit
162      schinen
163      claerheit
169      claerheit
169      deemsterheit
170      schinen
173      claerheit
173      claerheit
174      licht
176      claerheit
176      schinen
180      licht
181      licht
185      claerheit
190      licht
195      claerheit
197      dorescinen
199      claerheit

207      verclaren      (Ontm. 199-259)
209      licht
239      duuster
253      donker
Zie hoofdstuk 2 en 3
voor thematische schema's
met regelnummers.
[einde van de Bijlagen]Rozemarijn van Leeuwen, ‘‘Dat donkere verlichte alle dinc’. Lichtthematiek en de daarmee samenhangende donker- en warmtethematiek in de teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Jan van Ruusbroec’ (doctoraalscriptie, 1996). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit deze nota over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Scriptie Hadewijch en Ruusbroec
  Woord vooraf
  Inhoudsopgave
  Inleiding
  H1 - De lichte middeleeuwen
  H2 - Lichtthematiek bij Hadewijch
  H3 - Lichtthematiek bij Ruusbroec
  Synthese
  Literatuur
  Bijlagen: Overzicht terminologie   ↑