RozemarijnOnline
Hadewijch en Ruusbroec

“Dat donkere verlichte alle dinc”

doctoraalscriptie
1996Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde

Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht

Onder begeleiding van prof.dr. W.P. Gerritsen, 1996
Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De Génestet
- De brulocht
- Het tabernakel

klik hiervoor op: Historische letterkunde


‘Dat donkere verlichte alle dinc’

Lichtthematiek en de daarmee samenhangende donker- en warmtethematiek in de teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Jan van Ruusbroec.

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1996) Naar de cursus:
De middeleeuwse mystiek van
Hadewijch en RuusbroecInhoudsopgaveINLEIDING


    1. Vragen omtrent lichtthematiek bij Hadewijch en Ruusbroec
    2. De met het licht samenhangende donker- en warmtethematiek
    3. Tekstinhoudelijk onderzoek bij Hadewijch
    4. Gebruikte tekstedities Hadewijch
    5. Tekstinhoudelijk onderzoek bij Ruusbroec
    6. Gebruikte tekstedities Ruusbroec
    7. Terminologie als invalshoek
    8. Afbakening terminologie
    9. Verslaglegging van het onderzoekHOOFDSTUK 1 De lichte middeleeuwen

    1.1 Opvattingen omtrent licht in de middeleeuwen
    1.2 Lichtthematiek in de religieuze en filosofische traditie
          a De bijbel
          b Van Augustinus tot de Victorijnen
    1.3 Bevindingen in het onderzoek tot nu toe
        1.3.1 Onderzoek naar lichtthematiek bij Hadewijch
             a Licht- en donkerthematiek
             b Vuurthematiek
        1.3.2 Onderzoek naar lichtthematiek bij RuusbroecHOOFDSTUK 2 Lichtthematiek bij Hadewijch

    2.1 De visioenen
       2.1.1 Inventarisatie
          a Schematisch overzicht lichtterminologie
          b Schematisch overzicht donkerterminologie
          c Combinatie van een licht- en een donkerterm
       2.1.2 Functie- en betekenisbepaling aan de hand van de context
          a Lichtterminologie
          b Donkerterminologie

    2.2 De brieven
       2.2.1 Inventarisatie
          a Schematisch overzicht lichtterminologie
          b Schematisch overzicht donkerterminologie
       2.2.2 Functie- en betekenisbepaling aan de hand van de context
          a Lichtterminologie
          b Donkerterminologie

    2.3 SlotsomHOOFDSTUK 3 Lichtthematiek in de Brulocht van Ruusbroec

    3.1 Inventarisatie
          a Schematisch overzicht lichtterminologie
          b Schematisch overzicht warmteterminologie
          c Schematisch overzicht vuurterminologie
          d Schematisch overzicht donkerterminologie
          e Schematisch overzicht kouterminologie

    3.2 Het Werkende leven
          a Analyse
          b Gevolgtrekkingen

    3.3 Het Innige leven
          a Analyse
          b Gevolgtrekkingen

    3.4 Het Godschouwende leven
          a Analyse
          b Gevolgtrekkingen

    3.5 SlotsomSYNTHESELITERATUURBIJLAGEN: Volledig overzicht lichtterminologie

    Bijlage 1: Visioenen Hadewijch
    Bijlage 2: Brieven Hadewijch
    Bijlage 3: Brulocht, Werkende leven
    Bijlage 4: Brulocht, Innige leven
    Bijlage 5: Brulocht, Godschouwende leven[einde van de Inhoudsopgave]Rozemarijn van Leeuwen, ‘‘Dat donkere verlichte alle dinc’. Lichtthematiek en de daarmee samenhangende donker- en warmtethematiek in de teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Jan van Ruusbroec’ (doctoraalscriptie, 1996). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan om gegevens uit deze nota over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Scriptie Hadewijch en Ruusbroec
  Woord vooraf
  Inhoudsopgave   ↑
  Inleiding
  H1 - De lichte middeleeuwen
  H2 - Lichtthematiek bij Hadewijch
  H3 - Lichtthematiek bij Ruusbroec
  Synthese
  Literatuur
  Bijlagen: Overzicht terminologie