RozemarijnOnline
P.A. De Génestet

onderzoeksnota
1993


Deze nota is geschreven in 1993 in het kader van het onderzoekscollege ‘De Nederlandse versvertelling in de negentiende eeuw’ onder begeleiding van dr. J.R. van der Wiel (Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De brulocht
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
  Hadewijch en
  Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkunde‘Vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte!’

De versvertellingen van P.A. de Génestet
en de humorcultus in de 19e eeuw

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1993) Bijlage: de tekst van de versvertellingenDe website dbnl


Het oeuvre van P.A. de Génestet is zeer compleet te vinden op de website dbnl, van de Leidse Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Ook de drie versvertellingen zijn in hun geheel opgenomen. Klik hieronder op de betreffende link om de versvertellingen te lezen. De teksten openen in een nieuw venster. Afhankelijk van de verbinding duurt het laden enkele seconden.

Fantasio

Sint-Nikolaasavond

De mailbriefDe website ljc


Het oeuvre van P.A. de Génestet is tevens vrijwel in zijn geheel te vinden op de site Laurens Janszoon Coster (Universiteit van Amsterdam).

Onderstaande link opent de pagina die gewijd is aan De Génestet in een nieuw venster. In de linker kolom aldaar staan in de lange lijst met titels van gedichten zowel ‘Fantasio’ als ‘De Sint-Nikolaasavond’.

‘Fantasio’ staat daar onder het kopje ‘Nalezing, postuum verzameld’.

‘De Sint-Nikolaasavond’ staat daar onder het kopje ‘Eerste gedichten’, ‘Uit het studentenleven’. Beide zijn er in hun geheel te lezen.

De GénestetMochten de links niet meer werken doordat de sites zijn verhuisd of opgeheven, dan wordt een mailtje zeer op prijs gesteld. Klik hier voor de pagina contact.
[einde van de Bijlage]Rozemarijn van Leeuwen, ‘‘Vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte!’ De versvertellingen van P.A. de Génestet en de humorcultus in de 19e eeuw’ (onderzoeksnota, 1993). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit deze nota over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Nota Versvertelling De Génestet
  Woord vooraf
  Inhoudsopgave
  Hoofdstuk 1 - P.A. De Génestet
  Hoofdstuk 2 - De versvertelling
  Hoofdstuk 3 - De humorcultus in de 19e eeuw
  Hoofdstuk 4 - Invloed en navolging
  Besluit
  Literatuur
  Bijlage: volledige tekst versvertellingen   ↑