RozemarijnOnline
P.A. De Génestet

onderzoeksnota
1993


Deze nota is geschreven in 1993 in het kader van het onderzoekscollege ‘De Nederlandse versvertelling in de negentiende eeuw’ onder begeleiding van dr. J.R. van der Wiel (Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De brulocht
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
  Hadewijch en
  Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkunde‘Vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte!’

De versvertellingen van P.A. de Génestet
en de humorcultus in de 19e eeuw

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1993) Inhoudsopgave

(gebruik de buttons in de linker kolom of die onderaan de pagina
om naar de verschillende hoofdstukken te gaan)
Woord vooraf


Hoofdstuk 1: P.A. De Génestet

1.1 P.A. De Génestet
1.2 Onthaal


Hoofdstuk 2: De versvertelling

2.1 De versvertelling
2.2 De versvertellingen van De Génestet
    2.2.1 Fantasio
    2.2.2 De Sint-Nikolaasavond
    2.2.3 De Mailbrief
2.3 Onderzoek


Hoofdstuk 3: De humorcultus in de negentiende eeuw

3.1 De humorcultus in de 19de eeuw
3.2 Humor bij De Génestet


Hoofdstuk 4: Invloed en navolging

4.1 Invloed en navolging
4.2 Beets
4.3.1 Byron in Nederland
4.3.2 Byron en De Génestet
4.4 De Musset
4.5 Tot besluit


Literatuurlijst[einde van de Inhoudsopgave]Rozemarijn van Leeuwen, ‘‘Vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte!’ De versvertellingen van P.A. de Génestet en de humorcultus in de 19e eeuw’ (onderzoeksnota, 1993). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.


© Het is alleen toegestaan
om gegevens uit deze nota over te nemen
met gebruikmaking van bovenstaande verwijzing.
  Nota Versvertelling De Génestet
  Woord vooraf
  Inhoudsopgave   ↑
  Hoofdstuk 1 - P.A. De Génestet
  Hoofdstuk 2 - De versvertelling
  Hoofdstuk 3 - De humorcultus in de 19e eeuw
  Hoofdstuk 4 - Invloed en navolging
  Besluit
  Literatuur
  Bijlage: volledige tekst versvertellingen