RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Over de docente
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici

Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001<     >Ruusbroec: de onvatbaarheid van GodTeksten bij de cursus Middeleeuwse mystiek


In de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen lezen we delen uit het Werkende Leven in de Brulocht van Jan van Ruusbroec.

De Middelnederlandse tekst is overgenomen uit de uitgave:
Jan van Ruusbroec, Werken, editie Poukens en Reypens (Ruusbroec-genootschap, 1932).

De hertaling naar hedendaags Nederlands:
Jan van Ruusbroec, Die gheestelike brulocht. De verhevenheid van de geestelijke bruiloft of de innige ontmoeting met Christus. Hertaling door L. Moereels, Ruusbroec hertaald nr. 5 (Tielt, 1989).

De witregels staan niet in de oorspronkelijke tekst, maar zijn toegevoegd voor de leesbaarheid.Inhoud van het fragment 'de onvatbaarheid van God'


In het Werkende Leven beschrijft Ruusbroec ootmoet als de grondslag van alle deugden. Hieruit komen andere deugden voort, waaronder matigheid en soberheid. Bij de soberheid stelt Ruusbroec dat de mens niet alles kan begrijpen of weten.

De natuur van God gaat de mens te boven, het geschapen begrip is te klein om God te vatten. Je kunt alleen 'god met gode' begrijpen.Bespreking in cursusbijeenkomst


In de eerste bijeenkomst van de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen worden delen uit onderstaande passage besproken:
Bijeenkomst 1b. Wat is mystiek?.

Terug naar het overzicht met teksten bij de cursus:
Teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Ruusbroec.©  Copyright onderstaande tekst


Het is niet toegestaan om onderstaande tekst digitaal of in druk over te nemen en/of te publiceren. Zie toelichting bij 'copyright' onderaan deze pagina.

Ruusbroec: de onvatbaarheid van God

Die ombegripelijcke natuere god die onthoghet allen creatueren inden hemel ende inder eerden. Want al dat die creatuere begripet, dat es creatuere. Want God es boven alle creatueren, ende buyten ende binnen alle creatueren. Ende al ghescapen begrijp es te inge hem te begripene. Maer sal de creatuere god begripen ende verstaen ende smaken, soe moet si ghetrocken sijn boven haer selven in god ende begripen god met gode.

Die dan weten woude wat god ware, ende daer na studeren, dat es ongheoorlooft: hi soude verwoeden. Siet aldus faelliert al ghescapen licht in wetene wat god es: die watheit gods onthoghet alle creatueren. Maer dat hi es, dat tuyghet natuere ende screftuere ende alle creatueren.


∗ ∗ ∗


Jan van Ruusbroec, 'de onvatbaarheid van God', Werkende Leven, in: Die geestelike brulocht (rond 1335).

Bron Middelnederlandse tekst: Jan van Ruusbroec, Werken, editie Poukens en Reypens (Ruusbroec-genootschap, 1932). 
 (blz. 117) De onbegrijpelijke natuur van God gaat alle schepselen in hemel en aarde te boven. Al wat het schepsel begrijpt, is schepsel. God echter is boven alle schepselen en buiten en binnen alle schepselen. En alle geschapen begrip is te eng om hem te vatten. Maar wil het schepsel God begrijpen en verstaan en smaken, dat moet het getrokken worden boven zichzelf in God, en God met god begrijpen.

Wie dan zou willen weten en doorvorsen wat God is, doet wat ongeoorloofd is: hij zou er zijn zinnen bij verliezen. Zie, zo schiet alle geschapen licht van het verstand te kort in het kennen van wat God is: de ‘watheid’ van God gaat alle schepselen te boven. Maar dat hij bestaat, dat getuigen de natuur en de schriftuur en heel de schepping.


∗ ∗ ∗


Jan van Ruusbroec, 'De onvatbaarheid van God', Werkende Leven, in: Die geestelike brulocht (rond 1335).

Hertaling: Jan van Ruusbroec, Die gheestelike brulocht. De verhevenheid van de geestelijke bruiloft of de innige ontmoeting met Christus. Hertaling door L. Moereels (Tielt, 1989). Blz. 117.


Copyright

Bovenstaande tekst wordt behandeld tijdens de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen, door Rozemarijn van Leeuwen (1999-2001).

©  Het is, in verband met auteursrecht, niet toegestaan om bovenstaande tekst digitaal of in druk over te nemen en/of te publiceren.


Deze pagina staat niet openbaar online

Deze pagina is verborgen voor zoekmachines (met 'noindex') en dus niet openbaar vindbaar.

Bovenstaande tekst is nadrukkelijk alleen bedoeld als onderdeel van en achtergrond bij de cursus Middeleeuwse mystiek en enkel en alleen van daaruit te bereiken.

Het is niet toegestaan de directe online vindbaarheid ervan te vergroten, door het plaatsen een deeplink naar deze pagina (zeker niet zonder 'nofollow'-tag). Link bij voorkeur naar de betreffende cursusbijeenkomst, waarin bovenstaande tekst wordt toegelicht.

Naar de betreffende cursusbijeenkomst: 1b. Wat is mystiek?.∗         ∗         ∗
Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen en mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: wegen naar God
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: bruidsmystiek
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten
<     >