RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Over de docente →
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici
 • Bijlagen en vgv

Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001 Docente cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen


De cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen werd gemaakt en gegeven door Rozemarijn van Leeuwen.

De docente studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Utrecht. Zij koos de specialisatie Historische letterkunde, met de nadruk op de Middelnederlandse letterkunde. Aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven bestudeerde zij verschillende middeleeuwse mystici en de laat-middeleeuwse geestelijke letterkunde, bij de professoren Mommaers, De Baere en Mertens.

Zij doorliep haar specialisatiefase cum laude en werkte ondertussen als student-assisent bij de sectie Middelnederlands van de UU. Zij studeerde af bij prof.dr. W.P. Gerritsen op een onderzoek naar de betekenis en het functioneren van licht, donker en warmte in de mystieke teksten van Hadewijch en Ruusbroec. Deze eindscriptie is in te zien op deze site.

Tot begin 2003 was Rozemarijn van Leeuwen werkzaam bij het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam; daarna was zij verbonden aan het museum van de Universiteit Utrecht. Hiernaast gaf zij vanaf 1998 lezingen en cursussen over middeleeuwse mystiek en Nederlandse poëzie. Zij werd zowel in Utrecht als in Antwerpen gevraagd om een onderzoeksvoorstel voor te bereiden om te promoveren op onderzoek naar middeleeuwse mystieke teksten, en later voor het doen van middeleeuws liedonderzoek bij prof.dr. Louis Grijp.

Doordat zij echter vanaf het jaar na haar afstuderen steeds invaliderendere chronische klachten kreeg en in 2004 ernstig ziek thuis kwam te zitten (wat in 2013 een chronische vorm van Lyme bleek te zijn), zijn haar werkzaamheden, haar liefde voor literair-historisch onderzoek en het geven van cursussen stil komen te liggen. De cursus over mystiek is daarom in 2018-2020 integraal op haar persoonlijke website gezet en nu door ieder die dat wil zelf online te lezen.middeleeuwse harpiste harpspeelster middeleeuwen

Middeleeuwse harpiste.Dank


Ik ben alle hoogleraren en docenten bij wie ik heb gestudeerd zeer dankbaar voor hun inzet voor hun vakgebied en voor de bevlogen, aanstekelijke en/of diepgaande colleges die zij in mijn studietijd verzorgden. Dat heeft mijn plezier in het lezen van historische teksten en mijn liefde voor literair-historisch onderzoek jaar na jaar vergroot.

Ik noem er twee bij naam. Paul Mommaers heeft mij met zijn colleges, boeken en artikelen de wereld van Hadewijch en Ruusbroec in gevoerd en getoond hoe het inhoudelijk lezen van de teksten altijd samenhangt met de wetenschappelijke ontleding daarvan vanuit de literatuur-, religie- en cultuurgeschiedenis. Zijn wetenschappelijke werk over mystiek zal altijd een groot voorbeeld voor mij blijven.

Orlanda Lie voerde mij, tijdens haar artes-colleges, mee in de middeleeuwse denkwereld, ideeëngeschiedenis en kosmologie. Haar colleges, waarin zij haar verwondering, enthousiasme en liefde voor de mediëvistiek met ons deelde, waren ongelooflijk inspirerend en zullen mij altijd bijblijven.

Maar ook Wim Gerritsen (die het mij mogelijk maakte om in Utrecht te kunnen afstuderen op religieuze letterkunde), Guido De Baere, Thom Mertens, Frank Willaert, Dieuwke van der Poel en Louis Grijp hebben mij gevormd als student en ben ik dankbaar voor hun onderwijs, onderzoek, plezierige contacten, persoonlijke hulp, opbouwende kritiek, vertrouwen, hun kennis en niet aflatende inzet.


naam rozemarijn handtekening handschrift
*     *     *     *     *
Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen en mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: wegen naar God
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: bruidsmystiek
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten