RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Over de docente
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici →
 • Bijlagen en vgv

Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001   >


Teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Jan van Ruusbroec

Teksten bij de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen, in het Middelnederlands en in hertaling. Onderstaande teksten waren opgenomen in de Bloemlezing die tijdens de cursus werd gebruikt.
©  Copyright onderstaande teksten

Het is niet toegestaan om onderstaande teksten digitaal of in druk over te nemen en/of te publiceren, of er een deeplink naar aan te brengen. Zie toelichting onderaan deze pagina.
  Hadewijch


Visioenen:

Hadewijch - visioen I
Hadewijch - visioen II-III
Hadewijch - visioen VI
Hadewijch - visioen VIII
Hadewijch - visioen X
Hadewijch - visioen XI
Hadewijch - visioen XII


Brieven:

Hadewijch - brief 4
Hadewijch - brief 6
Hadewijch - brief 17
Hadewijch - brief 22
Hadewijch - brief 24
Hadewijch - brief 25
Hadewijch - brief 28
Hadewijch - brief 29


Liederen:

Hadewijch - lied 45
 
Ruusbroec


Die geestlike brulocht:

Ruusbroec - voorrede Brulocht
Ruusbroec - geestelijk zien
Ruusbroec - licht der genade
Ruusbroec - de zon in het dal
Ruusbroec - de onvatbaarheid van God
Ruusbroec - mensbeeld
(wezen, geest, ziel)

Ruusbroec - bron met drie rivieren
Ruusbroec - Gods beeld en gelijkenis
Ruusbroec - liefde in de mystieke ervaring
Ruusbroec - om hem te ontmoeten


Van den gheesteliken tabernakel:

Ruusbroec - bouwmeesters van tabernakel
Ruusbroec - kritiek op kerk en kloosters
 
Andere mystici


Hildegard van Bingen - de proloog van de Scivias
∗         ∗         ∗Copyright


Bovenstaande teksten worden behandeld tijdens de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen, door Rozemarijn van Leeuwen (1999-2001).

©  Het is niet toegestaan om deze teksten digitaal of in druk over te nemen en/of te publiceren, of er een deeplink naar aan te brengen.Deze pagina's staan niet openbaar online


Bovenstaande pagina's zijn, in verband met auteursrecht, verborgen voor zoekmachines (met 'noindex') en dus niet openbaar vindbaar.

De teksten zijn nadrukkelijk alleen bedoeld als onderdeel van en achtergrond bij de cursus Middeleeuwse mystiek en enkel en alleen van daaruit te bereiken. Alle interne links op deze website hebben de 'nofollow'-tag in de html-code, om de directe onvindbaarheid van deze pagina's verder te waarborgen.Niet linken naar deze pagina's


Het is niet toegestaan om rechtstreekse deeplinks aan te brengen naar bovenstaande pagina's en zo de directe online vindbaarheid te vergroten.

Link uitsluitend naar de betreffende cursusbijeenkomst, waarin de teksten worden geciteerd en toegelicht.ruusbroec schilderij ruusbroecgenootschap

Portret (ca. 1580) van de 14e-eeuwse mysticus Jan van Ruusbroec. De lichtstralen op zijn gezicht vanuit de linker bovenhoek stellen goddelijke inspiratie voor.

(bezit Ruusbroecgenootschap, Antwerpen).
Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen en mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: wegen naar God
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: bruidsmystiek
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten
   >