RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Over de docente
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici
 • Bijlagen en vgv →

Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001   >Veel gestelde vragen  en  andere bijlagen bij de cursus

deze pagina's zijn deels nog in bewerking
-afronding in 2021-Vragen die inhoudelijk met de cursus Middeleeuwse mystiek te maken hadden, zijn naderhand zoveel mogelijk in de lopende tekst verwerkt. Twee soorten vragen zijn hier in aparte bijlagen opgenomen:

•  onderwerpen die weliswaar een achtergrond vormen bij de cursus, maar te ver voeren

•  vragen die buiten de inhoud en doelstelling van deze cursus vallen, geloofsvragen.
Vragen bij bijeenkomst 1aVragen bij bijeenkomst 1bVragen bij bijeenkomst 4aVragen bij bijeenkomst 4b

  • Kun je de visioenen van Hadewijch opvatten als erotische mystiek?  (volgt)
    Ik heb wel eens uitleg gelezen dat enkele visioenen van Hadewijch als 'erotisch' werden opgevat. Klopt zo'n interpretatie?


Geloofsvragen
rijmbijbel jacob van maerlant schepping

De Rijmbijbel (±1270) van Jacob van Maerlant,
de 7-daagse schepping in zeven afbeeldingen
-klik voor vergroting-
Aanvulling bij bijeenkomst 7b

  • Ruusbroec geworteld in het middeleeuwse denken

    Het schema van de mens als beeld en gelijkenis van God (licht en warmte) lijkt op enkele punten scheef te lopen (zeker als je ook het Tabernakel erbij leest). Dit laat zien dat Ruusbroec stevig geworteld is in het middeleeuwse denken en daardoor aan enkele punten bij voorbaat vast zit.

    Bijgevoegd een bijlage over hedendaagse esoterie, waarin je ziet dat dezelfde denktrant, dezelfde spirituele traditie, ook in latere eeuwen nog voorkomt en hoe daar een meer sluitend beeld wordt uitgewerkt.
Bijlagen / hand-outs bij de cursus

*     *     *     *     *
Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen en mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: wegen naar God
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: bruidsmystiek
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten
   >