RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

 • Over de docente
 • Reacties cursisten
 • Literatuurlijst
 • Teksten mystici

Cursus over christelijke spiritualiteit
in een cultuur-historische contextMiddeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De geloofs- en denkwereld van Hadewijch en Jan van Ruusbroec


Rozemarijn van Leeuwen
© 1999-2001<     >Hadewijch, lied 45:  niets kan mij vreugde schenken dan de minneTeksten bij de cursus Middeleeuwse mystiek


In de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen luisteren we naar Hadewijchs vijfenveertigste lied.

De Middelnederlandse tekst is overgenomen uit de uitgave: Werken van zuster Hadewijch, editie J. Vercoullie. Deel 2, Proza (Gent, 1895). Diplomatische uitgave naar de handschriften A, B en C. Op dbnl.org.

De hertaling naar hedendaags Nederlands cd Pacxken van Minnen, Camerata Trajectina.

De witregels staan niet in de oorspronkelijke tekst, maar zijn toegevoegd voor de leesbaarheid.Inhoud van het vijfenveertigste lied


Dit lied van Hadewijch begint met een 'natureingang', een natuurbeeld als inleiding (zoals ook vaak in hoofse lyriek). Welk jaargetijde het ook is, niet anders dan de Minne kan mij vreugde schenken. Zoals de meeste liederen handelt ook dit lied om het verlangen naar de goddelijke liefde, de Minne.

Minne, hoor mijn roepen en klagen, zie mijn trouw. U kunt mij geven waar ik naar hunker. De Minne is de moeder van de deugden. Geef mij het hele geheim van Uw edele natuur. Alles gaat zoals U wilt en U leidt mij naar de Verlosser, naar Christus.Bespreking in cursusbijeenkomst


In de vierde bijeenkomst van de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen worden fragmenten uit lied XLV besproken:
Bijeenkomst 4/7. Vrouwen in de Middeleeuwen.

Terug naar het overzicht met teksten bij de cursus:
Teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Ruusbroec.©  Copyright onderstaande tekst


Het is niet toegestaan om onderstaande tekst digitaal of in druk over te nemen en/of te publiceren. Zie toelichting bij copyright onderaan deze pagina.

Hadewijch, lied 45:  niets kan mij vreugde schenken dan de minne

Ay, in welken soe verbaert die tijt,
En es in al die werelt wijt
Dat mi gheven mach delijt,
Dan: verus amor.

Ay minne, op trouwe (want ghi al sijt
Miere zielen joye, miere herten vlijt),
Ontfaermt der noet, siet ane den strijt;
Hort cordis clamor!
 
 Ach, welk jaargetijde het ook is
in heel de wijde wereld is er niets
dat me vreugde kan schenken
dan ware Minne.

Ach Minne, bij trouwe (u bent immers
mijn zielevreugde, ijver van mijn hart)
heb erbarmen met mijn nood, zie hoe ik strijd
hoor naar de klacht van mijn hart.

Ay, wat ic mijn wee roepe ende claghe,
Die minne doe met mi hare behaghe;
Ic wille hare gheven alle mine daghe
Laus et honor.

Ay, minne, ocht trouwe u oghe ansaghe!
Want mi maect coene dat ics ghewaghe;
Want mi ierst op uwe hoghe staghe
Uwe traxit odor.
 
 

Ach, hoe ik ook over mijn wee roep en klaag
de Minne doet met me wat haar behaagt;
ik wil haar al mijn dagen
lof en eer geven.

Ach Minne, had u maar oog voor mijn trouw
want het geeft me moed ervan te gewagen
daar uw eigen geur me eerst
tot uw hoge plaats heeft aangetrokken.

Ay, minne, ja ghi die niet en loghet:
Want ghi mi tonet inder joghet
Daer ic na quele, (want ghijt vermoghet),
Sijt medicina.

Ay ja, minne, ghi die als zijt voghet,
Gheeft mi om minne dies mi meest hoghet;
Want ghi sijt moeder alre doghet,
Vrouwe ende regina.
 
 

Ach Minne, ja, u die nooit liegt
want u heeft me in mijn jeugd getoond
waar ik naar hunker (het ligt in uw vermogen)
wees mijn redding.

Ach ja, Minne, u die alles beheerst
geef me uit liefde, wat me het meest verheugt/verhoogt;
want u bent moeder van alle deugd
Vrouwe en koningin.

Ay, weerde minne, fine puere,
Wan sidi ane hoe ic gheduere,
Ende sijt in minen betteren suere
Condimentum.

Ay, ic dole te swaer in davonuere.
Mi sijn alle andere saken suere;
Volghevet mi, minne, u hoghe natuere
Sacramentum.
 
 

Ach, waarde Minne, fijn en puur
zie hoe ik standhoud
en wees voor mijn bittere pijn
leniging.

Ach, ik dool te zeer in het avontuur.
Ik heb een afkeer van alle andere dingen;
geef me, Minne, het gehele geheim
van uw hoge natuur.

Ay, benic in vrome ocht in scade,
Si al, minne, bi uwen rade:
Uw slaghe sijn mi ghenoech ghenade
Redemptori.

Ay, wadic ghewat, clemme ic op grade,
Benic in honghere ochte in sade,
Dat ic u, minne gnoech voldade,
Unde mori. Amen. Amen.


∗ ∗ ∗


Hadewijch, lied 45.

Melodie: Maria Praeconio.

Bron Middelnederlandse tekst: cd Pacxken van Minnen, Camerata Trajectina. 
 

Ach, ben ik in het voordeel of in het nadeel,
laat alles gebeuren, Minne, naar uw raad.
Uw slagen zijn genoeg genade voor mij
naar de Verlosser.

Ach, waad ik door het water, klim ik een volgende trede,
ben ik hongerig of verzadigd,
ik wens dat ik u, Minne, ten volle voldoe
en zo sterf. Amen. Amen.


∗ ∗ ∗


Hadewijch, lied 45.

Melodie: Maria Praeconio.

Hertaling: cd Pacxken van Minnen, Camerata Trajectina.


Copyright

Bovenstaande tekst wordt behandeld tijdens de cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen, door Rozemarijn van Leeuwen (1999-2001).

©  Het is niet toegestaan om bovenstaande tekst digitaal of in druk over te nemen en/of te publiceren.


Deze pagina staat niet openbaar online

Deze pagina is verborgen voor zoekmachines (met 'noindex') en dus niet openbaar vindbaar.

De teksten zijn nadrukkelijk alleen bedoeld als onderdeel van en achtergrond bij de cursus Middeleeuwse mystiek en enkel en alleen van daaruit te bereiken.

Gelieve enkel een deeplink naar deze pagina aan te brengen met een 'nofollow'-tag. Link bij voorkeur naar de betreffende cursusbijeenkomst, waarin bovenstaande tekst wordt toegelicht.

Naar de betreffende cursusbijeenkomst: 4/7. Vrouwen in de Middeleeuwen.∗         ∗         ∗
Volg de hele cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen online:

    voor de pauze (achtergrond) na de pauze (teksten lezen)
  1 De Middeleeuwen Wat is mystiek?
  2 Het middeleeuwse wereldbeeld Hadewijch: visioen of mystiek
  3 Het leven van Hadewijch Hadewijch: wegen naar God
  4 Vrouwen in de Middeleeuwen Hadewijch: door het ghebreken
  5 Het leven van Jan van Ruusbroec Ruusbroec: het werkende leven
  6 De verschrikkelijke 14e eeuw Ruusbroec: het innige leven
  7 Gods beeld en gelijkenis Ruusbroec: om Hem te ontmoeten
<     >